فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مهندسی دریا

۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Coastal and Offshore Engineering 2538 -2667 Winter 2021 انجمن مهندسی دریایی ایران
International Journal of Maritime Technology 2345-6000 Summer & Autumn 2020 انجمن مهندسی دریایی ایران
فصلنامه دریا فنون 2423-6853 زمستان 1399 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
فصلنامه علوم و فناوری دریا 1735-5346 بهار 1400 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
دو فصلنامه مهندسی دریا 1735-7608 پاییز و زمستان 1399 انجمن مهندسی دریایی ایران
مجله کشتیرانی و فناوری دریایی 2476-3993 زمستان 1399 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال