به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه گیاهپزشکی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal Of Crop Protection 2251-9041 Dec 2023 دانشگاه تربیت مدرس
Journal of Insect Biodiversity and Systematics 2423-8112 Jun 2024 انجمن حشره شناسی ایران
Mycologia Iranica 2382-9664 Summer and Autumn 2023 انجمن قارچ شناسی ایران
Journal of Natural Compounds Chemistry Summer and Autumn 2023 انجمن گیاهان دارویی ایران
Persian Journal of Acarology 2251-8169 Spring 2024 انجمن کنه شناسی ایران
نشریه آفات و بیماریهای گیاهی 1026-5007 شهریور 1402 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی 2345-5845 پاییز و زمستان 1399 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
فصلنامه بیماریهای گیاهی 0006-2774 تابستان 1402 انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 2383-1855 پاییز 1402 دانشگاه تبریز
فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی 2322-2409 زمستان 1402 دانشگاه گیلان
نشریه تحقیقات بیماری های گیاهی 2322-3790 بهار و تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فصلنامه تحقیقات حشره شناسی 2008-4668 زمستان 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
نشریه تحقیقات نوین در گیاه پزشکی 2008-3114 تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
نشریه دانش بیماری شناسی گیاهی 2251-9270 بهار و تابستان 1402 دانشگاه یاسوج
مجله دانش گیاه پزشکی ایران 2008-4781 پاییز و زمستان 1402 دانشگاه تهران
فصلنامه گیاه پزشکی 2588-5936 پاییز 1402 دانشگاه شهید چمران اهواز
نشریه گیاه پزشکی کاربردی 2251-8371 اسفند 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان 2008-4749 زمستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه مهار زیستی در گیاه پزشکی 2322-4223 پاییز و زمستان 1401 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران 0259-9996 زمستان 1402 انجمن حشره شناسی ایران
|
 • pISSN: 2251-9041 eISSN: 2251-905X
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر طالبی
  سردبیر: دکتر سعید محرمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 4 (Dec 2023)
 • pISSN: 2382-9664 eISSN: 2382-9656
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن قارچ شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رسول زارع
  سردبیر: دکتر بهرام شریف نبی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Summer and Autumn 2023)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال