به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه صنایع غذایی

۱۱ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
applied food biotechnology 2345-5357 Summer 2023 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
Journal of Food and Bioprocess Engineering 2676-3494 Winter-Spring 2023 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی 2008-515X تابستان 1402 دانشگاه تبریز
فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 2252-0937 بهار 1402 پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1735-4161 امرداد و شهریور 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی 2645-45131 پاییز و زمستان 1401 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
فصلنامه دانش کشاورزی 2008-5141 تابستان 1388 دانشگاه تبریز
مجله علوم و صنایع غذایی ایران 2008-8787 امرداد 1402 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی 2423-3544 زمستان 1401 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجله میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی 2476-3543 بهار 1402 انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند
نشریه نوآوری در علوم و فناوری غذایی 2423-4966 زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
|
 • pISSN: 2345-5357
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
  مدیر مسئول: هدایت حسینی
  سردبیر: دکتر کیانوش خسروی دارانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (پیاپی 36، Summer 2023)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال