به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مکانیزاسیون کشاورزی

۱۸ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Agricultural Science Research and Technology in Extension and Education Systems 2251-7588 Dec 2024 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
Biomechanism and Bioenergy Research 2821-1855 Summer and Autumn 2023 دانشگاه شهید باهنر کرمان
Iran Agricultural Research 1013-9885 Winter and Spring 2023 دانشگاه شیراز
Safe Future and Agricultural Research Journal 2981-023X Summer 2023 دکتر ابراهیم طالبی
نشریه پژوهش های خشکسالی و تغییر اقلیم زمستان 1402 دانشگاه بیرجند
فصلنامه پژوهش های علوم فنی و کشاورزی 2645-7202 پاییز و زمستان 1399 دکتر غلامحسین بابایی ابرقویی
مجله پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی 2345-6906 زمستان 1402 دانشگاه شهرکرد
پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر فروردین و اردیبهشت 1387 دانشگاه مازندران
نشریه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی 2476-4612 زمستان 1401 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
فصلنامه تحقیقات مهندسی کشاورزی 2645-45131 پاییز 1394 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی 2383-1812 بهار و تابستان 1397 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجله دانش زراعت 2345-3281 1393 دانشگاه شاهد
مجله رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی 2588-7106 تابستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
مجله علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی 2645-6508 بهار و تابستان 1403 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
نشریه علوم کاربردی سیب زمینی بهار و تابستان 1402 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
نشریه ماشین های کشاورزی 2228-6829 بهار 1403 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه مهندسی بیوسیستم ایران 2008-4803 تابستان 1402 دانشگاه تهران
نشریه مهندسی زراعی 2588-5944 بهار 1403 دانشگاه شهید چمران اهواز
|
 • pISSN: 2345-3281
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر مجید امینی دهقی
  سردبیر: دکتر سید علی محمد مدرس ثانوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (1393)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال