فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف و)

۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
وام ذخیره ماندگار زمستان 1382 صندوق قرض الحسنه الزهرا (س)
وب 1735-1820 اردیبهشت 1397 موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
ورزش و علوم زیست حرکتی 2228-723X بهار و تابستان 1396 دانشگاه حکیم سبزواری
وقف میراث جاویدان 1027-4995 زمستان 1397 سازمان اوقاف و امور خیریه
وکالت 1608-831X اسفند 1390 سیدرضا مهدوی نجم آبادی
ویژه نامه پژوهش یار 0476-1735 پاییز 1387 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
|
 • فصلنامه علمی کاربردی قرض الحسنه به زبان فارسی، انگلیسی، عربی
  صاحب امتیاز: صندوق قرض الحسنه الزهرا (س)
  مدیر مسئول: سیروس بهزاد
  سردبیر: جعفر گل محمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 29 (زمستان 1382)
 • pISSN: 1735-1820
  ماهنامه آموزشی, پژوهشی و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
  مدیر مسئول: دکتر سعید سعادت
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 199 (اردیبهشت 1397)
 • pISSN: 1027-4995
  فصلنامه فرهنگی, تحقیقی, اجتماعی و تاریخی
  صاحب امتیاز: سازمان اوقاف و امور خیریه
  مدیر مسئول: سیدمهدی خاموشی
  سردبیر: محمد فراهانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 104 (زمستان 1397)
 • pISSN: 1608-831X
  فصلنامه فرهنگی, اقتصادی, سیاسی, اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سیدرضا مهدوی نجم آبادی
  سردبیر: سیدداوود خاوری هاشمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (اسفند 1390)
 • pISSN: 0476-1735
  فصلنامه علمی و خبری مرکز اطلاع رسانی و انفورماتیک
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  مدیر مسئول: دکتر نادر قدیمی
  سردبیر: دکتر مرتضی براری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (پاییز 1387)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال