فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف W)

۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Water Harvesting Research 2476-6976 Winter and Spring 2018 دانشگاه بیرجند
Water Sciences Research 2251-7405 2013 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Wildlife and Biodiversity 2588-3526 Winter 2020 دانشگاه اراک
WiN Iran Market 1726-5509 مهر 1393 شرکت گروه نشریات ساخت و ساز
Women’s Health Bulletin 2345-5136 Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
World Sociopolitical Studies 2588-3119 Spring 2019 انجمن ایرانی مطالعات جهان
|
 • pISSN: 2251-7405
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا پیرستانی
  سردبیر: دکتر محمود شفایی بجستان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (2013)
 • pISSN: 2588-3526
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اراک
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی نادری
  سردبیر: دکتر حمیدرضا رضایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 1726-5509
  ماهنامه به زبان انگلیسی - فارسی
  صاحب امتیاز: شرکت گروه نشریات ساخت و ساز
  مدیر مسئول: کامبیز دلفانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 47 (مهر 1393)
 • pISSN: 2345-5136 eISSN: 2382-9990
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر کامران باقری لنکرانی
  سردبیر: دکتر نجمه مهارلویی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (Oct 2019)
 • pISSN: 2588-3119 eISSN: 2588-3127
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی مطالعات جهان
  مدیر مسئول: دکتر سیدسعیدرضا عاملی
  سردبیر: دکتر سیدمحمدعلی موسوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 2 (Spring 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال