به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۶۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Acta Cell Biologica دانشگاه پیام نور
International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research 2383-2762 Summer 2024 دکتر سامی سجادی فر
Advanced Journal of Chemistry, Section A 2645-7768 Autumn 2024 دکتر سامی سجادی فر
Advanced Journal of Chemistry, Section B: Natural Products and Medical Chemistry 2716-9634 Winter 2024 دکتر سامی سجادی فر
Advanced Research in Microbial Metabolite and Technology 2676-4873 Winter-Spring 2023 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Advances in Nanochemistry 2676-5462 Winter and Spring 2021 دانشگاه رازی کرمانشاه
Advances in the Standards and Applied Sciences 2981-0256 Winter 2024 پژوهشگاه استاندارد
Journal of Algebra and Related Topics 2345-3931 Autumn 2023 دانشگاه گیلان
Journal of Algebraic Hyperstructures and Logical Algebras 2676-6000 Spring 2023 دانشگاه هاتف
Journal of Algebraic Structures and Their Applications 2382-9761 Winter-Spring 2024 دانشگاه یزد
Journal of Algebraic Systems 2345-5128 Winter-Spring 2025 دانشگاه صنعتی شاهرود
Analytical & Bioanalytical Electrochemistry 2008-4226 Apr 2024 دانشگاه تهران
Analytical and Bioanalytical Chemistry Research 2383-093X Summer 2024 انجمن شیمی ایران
Iranian Journal of Analytical Chemistry 2383-2207 Summer and Autumn 2023 دانشگاه پیام نور
Analytical Methods in Environmental Chemistry Journal 2645-5552 Mar 2024 دکتر حمید شیرخانلو
Iranian journal of animal biosystematics 1735-434X Summer-Autumn 2023 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Animal Diversity 2676-685X Sep 2023 دانشگاه لرستان
Anthropogenic Pollution Journal 2783-1736 Summer and Autumn 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
Journal of Applied Chemical Research 2008-3815 Winter 2024 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
Journal of Applied Organometallic Chemistry 2783-3623 Jan 2024 دکتر سامی سجادی فر
|
  • فصلنامه
    صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
    مدیر مسئول: دکتر سیما نصری
    سردبیر: دکتر محمدعلی ابراهیمی

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال