فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۱۸۱ تا ۲۰۰ از ۲۸۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر 1016-3255 خرداد و شهریور 1399 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مجله علوم و فناوری جوشکاری ایران 2476-583X بهار و تابستان 1399 انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران
فصلنامه علوم و فناوری دریا 1735-5346 تابستان 1399 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
نشریه علوم و فناوری رنگ 1735-8779 تابستان 1399 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
فصلنامه علوم و فناوری فضایی 2008-4560 بهار 1399 انجمن هوافضای ایران
فصلنامه علوم و فناوری نساجی 2151-7162 تابستان 1398 موسسه نساجی امروز
مجله علوم و فناوری های پدافند نوین 2228-5865 پاییز 1399 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه علوم و فناوری کامپوزیت 2383-3823 بهار 1399 دانشگاه علم و صنعت ایران
نشریه علوم و فنون ایمنی ایران 2423-4338 بهار 1395 انجمن علوم و فنون ایمنی ایران
فصلنامه علوم و فنون بسته بندی 2228-6675 تابستان 1399 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری 2322-102x خرداد 1399 انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
مجله علوم و فنون هوایی تابستان 1390 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب 2588-3941 بهار 1399 انجمن آب و فاضلاب ایران
نشریه علوم و مهندسی جداسازی 2008-3963 بهار و تابستان 1399 دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجله علوم و مهندسی خوردگی 2251-6417 پاییز 1398 انجمن خوردگی ایران
مجله علوم و مهندسی زلزله 2476-6097 زمستان 1398 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران 2008-6717 بهار 1399 انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
نشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک 2008-918x بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه فرایند بهار 1396 دانشگاه صنعتی شریف
مجله فرآیند نو 1735-6466 پاییز 1396 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
|
 • فصلنامه علمی, تخصصی, مهندسی شیمی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر داوود رشتچیان
  سردبیر: محمدرضا تدینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (بهار 1396)
 • pISSN: 1735-6466
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد رضایی
  سردبیر: دکتر عبدالرضا مقدسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 59 (پاییز 1396)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال