فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف پ)

ردیف ۲۰۱ تا ۲۲۰ از ۴۷۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی 2476-5872 بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل 2251-8444 بهار 1400 انجمن ایرانی روابط بین الملل
دو فصلنامه پژوهش های روان شناختی در مدیریت 2476-4833 بهار و تابستان 1398 دانشگاه حضرت معصومه
فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی 2251-8002 بهار 1400 انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
مجله پژوهش های روان شناسی اسلامی 2717-0608 پاییز و زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره 2251-6352 بهار و تابستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
دو فصلنامه پژوهش های زبان شناختی قرآن 2423-3889 بهار و تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
نشریه پژوهش های زبان شناسی 2008-6261 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه اصفهان
دو فصلنامه پژوهش های زبان شناسی تطبیقی 2252-0740 بهار و تابستان 1400 دانشگاه بوعلی سینا
مجله پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه 2322-1569 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی 2588-4123 بهار 1399 دانشگاه تهران
نشریه پژوهش های زبانی 1026-2288 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر 1735-4234 پاییز 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
دو فصلنامه پژوهش های زعفران 2345-3869 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه بیرجند
مجله پژوهش های زیرساخت های عمرانی 2476-406X پاییز و زمستان 1399 دانشگاه قم
نشریه پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی 2476-5007 بهار و تابستان 1400 دانشگاه صنعتی شاهرود
فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی 2251-9424 بهار 1400 انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی 2383-1367 1398 دانشگاه لرستان
فصلنامه پژوهش های سلامت محور 2423_7639 بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران) 2383-2738 زمستان 1398 انجمن زیست شناسی ایران
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال