فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۲۰۱ تا ۲۲۰ از ۲۶۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مدل سازی در مهندسی 2008-4854 تابستان 1398 دانشگاه سمنان
مدیریت زنجیره تامین 2008-9198 تابستان 1397 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مدیریت مهندسی و رایانش نرم 2538-2675 بهار و تابستان 1398 دانشگاه قم
مصالح و سازه های بتنی 2538-5828 بهار و تابستان 1398 انجمن علمی بتن ایران
مطالعات در دنیای رنگ 2251-7278 تابستان 1398 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مطالعات عمران شهری 2588-4735 بهار 1398 دکتر پاکزاد آزادخانی
منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) 1397 انجمن رمز ایران
مهندسی برق 2008-7799 تابستان 1398 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی برق و الکترونیک ایران 1735-7152 پاییز 1398 دکتر حسن غفوری فرد
مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران 1682-3745 تابستان 1398 جهاد دانشگاهی
مهندسی پزشکی زیستی 2008-5869 پاییز 1398 انجمن مهندسی پزشکی ایران
مهندسی ترافیک 2322-1143 زمستان 1394 سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
مهندسی تصمیم تابستان 1398 دانشگاه خوارزمی
مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی 2322-3111 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی شاهرود
مهندسی حمل و نقل 2008-6598 تابستان 1398 انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
مهندسی دریا 1735-7608 بهار و تابستان 1398 انجمن مهندسی دریایی ایران
مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل 2423-5350 تابستان 1398 دانشگاه سمنان
مهندسی ساخت و تولید ایران 2476-504X مرداد و شهریور 1398 انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
مهندسی سازه و ساخت 2476-3977 تابستان 1398 انجمن مهندسی سازه ایران
مهندسی شناورهای تندرو 2423-3668 بهار و تابستان 1397 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
|
 • pISSN: 2008-7799 eISSN: 2538-3051
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  مدیر مسئول: دکتر اصغر عسگری
  سردبیر: دکتر ابراهیم بابایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهل و نهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2322-1143
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمود صفارزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 63 (زمستان 1394)
 • pISSN: 2476-3977 eISSN: 2538-2616
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی سازه ایران
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا هوائی
  سردبیر: دکتر حمزه شکیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 22 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال