فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۲۰۱ تا ۲۲۰ از ۲۸۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 2423-3226 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
نشریه فرماندهی و کنترل تابستان 1398 انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی 2228-5318 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
نشریه فناوری آزمون های غیرمخرب پاییز و زمستان 1398 انجمن بازرسی غیرمخرب ایران
فصلنامه فناوری آموزش 2008-0441 بهار 1399 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مجله فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی 1735-1985 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
نشریه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران Autumn-Winter 2018 انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
نشریه فناوری حمل و نقل 5567-8222 پاییز و زمستان 1396 وزارت راه و شهرسازی
نشریه فناوری در مهندسی هوافضا 2676-4253 بهار 1399 پژوهشگاه هوافضا
مجله فناوری ساخت و تولید زمستان 1390 انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
نشریه فناوری های نوین در سیستم های انرژی 2423-6063 تابستان 1396 دانشگاه صنعتی قوچان
فصلنامه فناوری های نوین غذایی 2476-4787 زمستان 1398 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
مجله فنی و مهندسی دانشگاه مازندران 0751-1735 پاییز 1384 دانشگاه مازندران
فصلنامه فنی و مهندسی مدرس 1027-5940 زمستان 1388 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه ماشین بینایی و پردازش تصویر 2383-1197 پاییز و زمستان 1398 انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
عمران و پروژه 2676-511X مرداد 1399 دکتر علی قربانی
Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology 2383-2770 Summer 2019 دانشگاه خلیج فارس
نشریه محاسبات نرم 2322-3707 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه کاشان
مجله محاسبات و سامانه های توزیع شده 2645-4416 پاییز و زمستان 1398 دکتر شمس الله قنبری
فصلنامه مدل سازی در مهندسی 2008-4854 بهار 1399 دانشگاه سمنان
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال