به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۲۰۱ تا ۲۲۰ از ۵۸۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Heart Journal 1735-7306 Spring 2024 انجمن قلب و عروق ایران
Iranian Journal of Radiology 1735-1065 Oct 2023 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Islamic Dental Association of IRAN 1024-6428 Sumer-Autumn 2022 جامعه اسلامی دندانپزشکان
Jentashapir Journal of Cellular and Molecular Biology 2345-4067 Mar 2024 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Jorjani Biomedicine Journal 2645-3509 Summer 2023 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Journal of Vessels and Circulation 2717-0357 Autumn 2020 دانشگاه علوم پزشکی قم
Jundishapur Journal of Chronic Disease Care 2322-3758 Jun 2024 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Jundishapur Journal of Health Sciences 2252-021x Jan 2024 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Jundishapur Journal of Microbiology 2008-3645 Apr 2024 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products 1735-7780 Feb 2024 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Journal of Kerman University of Medical Sciences 1023-9510 Jan-Feb 2024 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Journal of Kermanshah University of Medical Sciences 2588-2562 Mar 2024 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Iranian Journal of Kidney Diseases 1735-8582 Jan 2024 انجمن نفرولوژی ایران
Knowledge of Nursing Summer 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
Journal of Lasers in Medical Sciences 2008-9783 Winter 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Iranian Journal Of Medical - Surgical Nursing 2322-178X May 2023 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Journal of Medical Bacteriology 2251-8649 2024 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Iranian Medical Council 2645-338X Spring 2024 سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
Journal of Medical Education 1735-3998 Dec 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Medical Education Development 9521-2251 Spring 2024 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
|
 • pISSN: 1735-7306
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن قلب و عروق ایران
  مدیر مسئول: دکتر فریدون نوحی بزنجانی
  سردبیر: دکتر عبدالحسین طباطبایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و پنجم شماره 2 (Spring 2024)
 • فصلنامه پرستاری
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر طاهره نصرآبادی
  سردبیر: دکتر طاهره اشک تراب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Summer 2023)
 • pISSN: 2251-8649 eISSN: 2322-2581
  دوفصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر عبدالعزیز رستگارلاری
  سردبیر: دکتر محمدرضا پورشفیعی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 2 (2024)
 • pISSN: 1735-3998 eISSN: 1735-4005
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر سلیمان احمدی
  سردبیر: دکتر شهرام یزدانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و دوم شماره 1 (Dec 2023)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال