فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه آموزش و پژوهش

ردیف ۲۱ تا ۲۷ از ۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه رشد مدرسه فردا اردیبهشت 1400 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
فصلنامه رشد مدیریت مدرسه بهار 1400 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
ماهنامه رشد معلم اردیبهشت 1400 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
نشریه رهنامه پژوهش بهار و تابستان 1395 حوزه علمیه استان تهران
ماهنامه سما 1735-5117 آبان 1392 سازمان سما
فصلنامه فرآیند 2008-0344 بهار 1393 انجمن معلمان فیزیک اصفهان
فصلنامه مدارس کارآمد سال تحصیلی 89-88 موسسه توسعه مدارس کارآمد
|
 • pISSN: 1735-5117
  ماهنامه آموزشی, خبری
  صاحب امتیاز: سازمان سما
  مدیر مسئول: دکتر سعید شفایی
  سردبیر: قاسم یزدان پناه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 222 (آبان 1392)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال