فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم اجتماعی

ردیف ۲۱ تا ۲۳ از ۲۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه نامه شورا 0387-2383 بهمن و اسفند 1397 دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
ماهنامه کارآفرین ناب 2008-4382 بهمن 1398 دکتر محمدرضا زارع یکتا
نشریه کیهان فرهنگی 1023-0289 خرداد و تیر 1400 موسسه کیهان
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال