فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه اقتصاد (عمومی)

ردیف ۲۱ تا ۳۰ از ۳۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
رویدادها و تحلیل ها مرداد و شهریور 1392 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
سیمای بانکداری بهمن 1398 سعید شهبازی
صنعت و توسعه شهریور 1397 دکتر اسحاق جهانگیری
گذار مهر 1392 سیدباقر ذکی اسکویی
مدیر ساز زمستان 1384 سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت بازاریابی و تبلیغات اردیبهشت و خرداد 1395 خشایار فلاحی
مدیریت پیشرفت زمستان 1395 موسسه پژوهش و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی
معیشت بهمن 1397 دکتر بهروز خدارحمی
نبض اقتصاد بهمن 1398 مهندس محمدرضا جمشیدی
کارآفرینان امیرکبیر 1735-2169 آذر 1398 مهندس سیدشجاع الدین امامی رئوف
|
 • فصلنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان مدیریت صنعتی
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی عمادزاده
  سردبیر: دکتر خدایار ابیلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 17 (زمستان 1384)
 • ماهنامه مالی و اقتصادی خانواده
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر بهروز خدارحمی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 47 (بهمن 1397)
 • ماهنامه اقتصادی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس محمدرضا جمشیدی
  سردبیر: دکتر مهدی کریمی تفرشی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (بهمن 1398)
 • pISSN: 1735-2169
  ماهنامه خبری, آموزشی, اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس سیدشجاع الدین امامی رئوف
  سردبیر: مهندس سعید جلالی قدیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 164 (آذر 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال