فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه اقتصاد

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۷۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
تبلیغات بازرگانی 2383-109x مرداد 1398 فرناز صابری
تجارت دی ماه 1380 بانک تجارت
توسعه مهندسی بازار 2251-9793 فروردین و اردیبهشت 1397 پرویز درگی
تیتر صبح مرداد 1398 رامین بابایی
جهان انرژی 4102-1735 تیر 1386 امید میرچولی
حسابدار 1735-0530 خرداد و تیر 1398 انجمن حسابداران خبره ایران
حسابدار رسمی اسفند 1397 جامعه حسابداران رسمی ایران
حسابرس 1562-3378 خرداد و تیر 1398 مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی
حسابرسان داخلی 1396 انجمن حسابرسان داخلی ایران
حقوق بانکی 2322-2034 نیمسال دوم 1394- نیمسال اول 1395 گروه پژوهشی حقوق بانکی
دانش بنیان تیر 1398 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
دانش تبلیغات 0573-2008 مرداد 1397 مهرداد بوستانچی صف سری
دانش و پژوهش حسابداری تابستان 1397 انجمن حسابداری ایران
دستاورد صنعت 2423-5768 فروردین و اردیبهشت 1398 سیدمهدی آقایی
دنیای بانکداری خرداد 1384 اداره روابط عمومی بانک صادرات ایران
دنیای برند مهر 1397 محمدمحسن غلام پور
دنیای بهتر بهار 1394 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا
دید برتر مرداد و شهریور 1398 معصومه محمودیان
دیده بان فناوری آذر و دی 1395 دکتر علیرضا صالحی
دین و اقتصاد زمستان 1386 و بهار 1387 موسسه غیر انتفاعی مطالعات دین و اقتصاد
|
 • دوهفته نامه اقتصادی, بانکداری
  صاحب امتیاز: بانک تجارت
  مدیر مسئول: خسرو تیموری
  سردبیر: حمیدرضا شریفیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 96 (دی ماه 1380)
 • pISSN: 4102-1735
  ماهنامه خبری , تحلیلی , اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: امید میرچولی
  سردبیر: امیرحسین تحقیقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 7 (تیر 1386)
 • pISSN: 1562-3378
  دوماهنامه اطلاع رسانی و پژوهشی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی
  مدیر مسئول: اکبر سهیلی پور
  سردبیر: دکتر یدالله مکرمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 101 (خرداد و تیر 1398)
 • ماهنامه آموزشی, علمی, خبری, تحلیلی, اقتصاد دانش بنیان
  صاحب امتیاز: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  مدیر مسئول: دکتر سورنا ستاری
  سردبیر: دکتر پرویز کرمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 33 (تیر 1398)
 • دوماهنامه اجتماعی و اقتصادی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمدمحسن غلام پور
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (مهر 1397)
 • فصلنامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا
  صاحب امتیاز: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا
  مدیر مسئول: محمدمهدی رییس زاده
  سردبیر: دکتر جمشید حقگو
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 33 (بهار 1394)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال