فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۶۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه شیرین بیان زمستان 1390 مهندس سعید بهشتی
ماهنامه صدای کشاورز شهریور 1395 خانه کشاورز
صنایع زیرساخت های کشاورزی، غذایی، دام و طیور (دامپروران) 1680-1350 تیر و مرداد 1400 نشرآوران اقتصاد سبز
ماهنامه صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان مرداد 1393 دکتر اسماعیل رهدار
فصلنامه صنعت طیور اصفهان زمستان 1394 مهندس بهروز خالقی پور
فصلنامه صنعت طیور قم پاییز 1396 شرکت تعاونی کشاورزی و مرغداران گوشتی قم
ماهنامه صنعت مرغداری 3518-1024 آبان و آذر 1393 مرادعلی زهری
ماهنامه صنعت نوین مرغداری فروردین و اردیبهشت 1398 شرکت تعاونی مرغداران مرکز
مجله علوم مرغداری و دامپروری 2252-0155 خرداد و تیر 1395 دکتر صادق کریم زاده
فصلنامه علوم و صنایع مرغداری بهار 1386 محمدرضا عابدینی
ماهنامه غذا،دام،کشاورزی (غدک) 2008-6393 خرداد 1398 مهندس ولی حاجی پور
مجله فناوری در کشاورزی پاییز 1399 دکتر محمدباقر لک
فصلنامه قارچ زمستان 1396 و بهار 1397 دکتر ساعد هرسینی
مجله کشاورزی دانشگاه تهران 1562-5524 بهار 1388 دانشگاه تهران
فصلنامه مروج بهار و تابستان 1395 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
دو فصلنامه مشاور دامپزشک 2312-2008 بهار و تابستان 1400 دکتر مجید ذاکریان
ماهنامه مهندسی کشاورزی شهریور 1400 موسسه دنیای هنر پردیس
ماهنامه نظام دامپزشکی بهمن و اسفند 1393 سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 1735-1545 پاییز 1399 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
ماهنامه نهاده خرداد 1385 وزارت جهاد کشاورزی
|
  • فصلنامه ویژه مروجان, مددکاران و کشاورزان پیشرو
    صاحب امتیاز: سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
    مدیر مسئول: دکتر کاظم خاوازی
    سردبیر: مهندس مسعود پیروشعبانی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 154-155 (بهار و تابستان 1395)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال