فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۶۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
شکوفه مهر 1398 رضا فرشاد
شیرین بیان زمستان 1390 مهندس سعید بهشتی
صدای کشاورز شهریور 1395 خانه کشاورز
صنایع زیرساخت های کشاورزی، غذایی، دام و طیور (دامپروران) 1680-1350 شهریور 1398 نشرآوران اقتصاد سبز
صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان خرداد 1393 دکتر اسماعیل رهدار
صنعت طیور اصفهان زمستان 1394 مهندس بهروز خالقی پور
صنعت طیور قم پاییز 1396 شرکت تعاونی کشاورزی و مرغداران گوشتی قم
صنعت مرغداری 3518-1024 آبان و آذر 1393 مرادعلی زهری
صنعت نوین مرغداری فروردین و اردیبهشت 1398 شرکت تعاونی مرغداران مرکز
علوم مرغداری و دامپروری 2252-0155 خرداد و تیر 1395 صادق کریم زاده
علوم و صنایع مرغداری بهار 1386 محمدرضا عابدینی
غذا،دام،کشاورزی (غدک) 2008-6393 آبان 1397 مهندس ولی حاجی پور
قارچ زمستان 1396 و بهار 1397 دکتر ساعد هرسینی
مجله کشاورزی 1562-5524 بهار 1388 دانشگاه تهران
مدیریت آب 2008-7896 پاییز 1394 داریوش مختاری
مروج بهار و تابستان 1395 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
مشاور دامپزشک 2312-2008 بهار و تابستان 1398 دکتر مجید ذاکریان
مهندسی کشاورزی مهر 1397 موسسه دنیای هنر پردیس
نظام دامپزشکی بهمن و اسفند 1393 سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران
نهاده خرداد 1385 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
|
 • فصلنامه کشاورزی
  صاحب امتیاز: شرکت تعاونی کشاورزی و مرغداران گوشتی قم
  مدیر مسئول و سردبیر: سیدابراهیم اعلایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (پاییز 1396)
 • فصلنامه ویژه مروجان, مددکاران و کشاورزان پیشرو
  صاحب امتیاز: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  مدیر مسئول: دکتر کاظم خاوازی
  سردبیر: مهندس مسعود پیروشعبانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 154-155 (بهار و تابستان 1395)
 • ماهنامه تحلیلی, خبری و آموزشی
  صاحب امتیاز: موسسه دنیای هنر پردیس
  مدیر مسئول: ناهید شاکری
  سردبیر: فریده ضیایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 109 (مهر 1397)
 • ماهنامه اقتصادی
  صاحب امتیاز: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا مرشدی
  سردبیر: محمدحسن مشکوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (خرداد 1385)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال