به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف A)

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۳۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Analytical Methods in Environmental Chemistry Journal 2645-5552 Dec 2023 دکتر حمید شیرخانلو
Journal of Analytical Research in Clinical Medicine 2345-4970 Winter 2024 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Anatomical Sciences Journal 1728-6158 Summer -Autumn 2022 انجمن علوم تشریح ایران
Journal of Ancient Iranian Studies Autumn 2023 دانشگاه ادیان و مذاهب
Journal of Ancient Iranian Studies 2215-2821 Winter 2023 گروه پژوهشی باستان کاوی تیسافرن
Anesthesiology and Pain Medicine 2228-7523 Apr 2024 انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران
Iranian journal of animal biosystematics 1735-434X Summer-Autumn 2023 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Animal Diversity 2676-685X Sep 2023 دانشگاه لرستان
Annals of Applied Sport Science 2322-4479 Summer 2024 دکتر سید مرتضی طیبی
Annals of Bariatric Surgery 2717-3887 Summer and Autumn 2021 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Annals of Military and Health Sciences Research 2383-1979 Mar 2024 دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
Annals of Optimization Theory and Practice 2588-3666 Summer 2021 مرکز آموزش عالی فیروزآباد
Anthropogenic Pollution Journal 2783-1736 Summer and Autumn 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
Apadana Journal of clinical Research 2251-810X 2013 دکتر نادر صاکی
Journal of Applied and Computational Mechanics 2383-4536 Winter 2024 دانشگاه شهید چمران اهواز
International Journal of Applied Arts Studies 2588-4506 Feb-Mar 2024 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
International Journal of Applied Behavioral Sciences 2423-5253 Summer 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Applied Biotechnology Reports 2322-1186 Winter 2024 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Journal of Applied Chemical Research 2008-3815 Winter 2024 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
Journal of Applied Dynamic Systems and Control 2676-4342 Summer 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
|
  • pISSN: 2215-2821 eISSN: 2223-2821
    فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
    صاحب امتیاز: گروه پژوهشی باستان کاوی تیسافرن
    مدیر مسئول و سردبیر: دکتر شاهین آریامنش
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 8 (Winter 2023)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال