فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه اقتصاد

ردیف ۶۱ تا ۷۴ از ۷۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
صنعت و توسعه شهریور 1397 دکتر اسحاق جهانگیری
گذار مهر 1392 سیدباقر ذکی اسکویی
گستره انرژی 2008-2991 آبان و آذر 1398 حمیدرضا محمدی
مدیر ساز زمستان 1384 سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت بازاریابی و تبلیغات اردیبهشت و خرداد 1395 خشایار فلاحی
مدیریت پیشرفت زمستان 1395 موسسه پژوهش و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی
معیشت بهمن 1397 دکتر بهروز خدارحمی
مناطق آزاد شهریور و مهر 1393 محمدرضا یزدان پناه
مناطق ویژه اقتصادی خرداد و تیر 1397 سازمان عمران کرمان
نامه اتاق بازرگانی 1024-3011 آبان 1398 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران
نبض اقتصاد بهمن 1398 مهندس محمدرضا جمشیدی
نفت و انرژی اسفند 1398 مهندس خشایار شکیبی
وام ذخیره ماندگار زمستان 1382 صندوق قرض الحسنه الزهرا (س)
کارآفرینان امیرکبیر 1735-2169 آذر 1398 مهندس سیدشجاع الدین امامی رئوف
|
 • فصلنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان مدیریت صنعتی
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی عمادزاده
  سردبیر: دکتر خدایار ابیلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 17 (زمستان 1384)
 • ماهنامه مالی و اقتصادی خانواده
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر بهروز خدارحمی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 47 (بهمن 1397)
 • هفته نامه اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و گردشگری به زبان فارسی، انگلیسی، عربی، آلمانی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمدرضا یزدان پناه
  سردبیر: سهراب بلبلیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 232 (شهریور و مهر 1393)
 • pISSN: 1024-3011
  ماهنامه اقتصادی
  صاحب امتیاز: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: علیرضا اشرف
  سردبیر: محمدصادق جنان صفت
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 8 (آبان 1398)
 • ماهنامه اقتصادی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس محمدرضا جمشیدی
  سردبیر: دکتر مهدی کریمی تفرشی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (بهمن 1398)
 • فصلنامه علمی کاربردی قرض الحسنه به زبان فارسی، انگلیسی، عربی
  صاحب امتیاز: صندوق قرض الحسنه الزهرا (س)
  مدیر مسئول: سیروس بهزاد
  سردبیر: جعفر گل محمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 29 (زمستان 1382)
 • pISSN: 1735-2169
  ماهنامه خبری, آموزشی, اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس سیدشجاع الدین امامی رئوف
  سردبیر: مهندس سعید جلالی قدیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 164 (آذر 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال