به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۵۸۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Caspian Journal of Internal Medicine 2008-6164 Spring 2024 دانشگاه علوم پزشکی بابل
Caspian Journal of Neurological Sciences 2383-4307 Jan 2024 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Caspian Journal of Pediatrics 2423-4729 Mar 2023 دانشگاه علوم پزشکی بابل
Caspian Journal of Reproductive Medicine 2423-5660 Summer-Autumn 2022 دانشگاه علوم پزشکی بابل
Cell Journal (Yakhteh) 2228-5806 Mar 2024 جهاد دانشگاهی
Journal of Chemical Health Risks 2251-6719 Winter 2024 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
Iranian Journal of Child Neurology (IJCN) 2008-0700 Winter 2024 انجمن اعصاب کودکان ایران
International Journal of Children and Adolescents 2645-6435 May 2020 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Chronic Diseases Journal 2226-2345 Autumn 2023 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Journal of Client-Centered Nursing Care 2476-4132 Winter 2024 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Journal of Clinical and Basic Research 2538-3736 Autumn 2023 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
International Clinical Neuroscience Journal 2383-2096 Winter 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Clinical Physiotherapy Research 2476-3888 Summer 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences 2322-1593 Dec 2023 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
International Journal of Community Based Nursing and Midwifery 2322-2476 Apr 2024 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Journal of Community Health Research 2322-5688 Apr-Jun 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Journal of Comprehensive Pediatrics 2251-8150 May 2024 انجمن پزشکان کودکان ایران
Contemporary Orofacial Sciences 2981-0426 Autumn 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Controlled Release Journal 2013 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Journal of Craniomaxillofacial Research 2345-5489 Autumn 2023 دانشگاه علوم پزشکی تهران
|
 • pISSN: 2383-4307 eISSN: 2423-4818
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی گیلان
  مدیر مسئول: دکتر علی محمدزاده جوریابی
  سردبیر: دکتر عالیا صابری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (Jan 2024)
 • pISSN: 2251-6719 eISSN: 2251-6727
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  مدیر مسئول: دکتر حمید هاشمی مقدم
  سردبیر: دکتر غلامحسن واعظی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 1 (Winter 2024)
 • pISSN: 2226-2345
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کردستان
  مدیر مسئول: دکتر بهرام نیک خو
  سردبیر: دکتر فریبا فرهادی فر
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 4 (Autumn 2023)
 • eISSN: 2981-0426
  فصلنامه دندانپزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
  مدیر مسئول: دکتر مریم زارع جهرمی
  سردبیر: Douglas Deporter
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (Autumn 2023)
 • فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی رفیعی تهرانی
  سردبیر: دکتر مهرداد حمیدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (2013)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال