فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات تخصصی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۸۴۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه ایما شهریور 1388 شیوا دیبادین
ماهنامه اینترنت 2754-1735 شهریور 1388 حسین سلطانی
ماهنامه با ترانه آذر و دی 1398 آزاده ربانی
ماهنامه بارثاوا نوروز 1399 علی رزاقی بهار
ماهنامه بارش آبان 1392 مهندس عباس پاکپور
نشریه بازار تولید و تجارت آزاد بهمن 1397 سارا شمس قهفرخی
ماهنامه بازار چرم و کفش 1735-0980 بهمن 1399 امیرهوشنگ وطن دوست
ماهنامه بازار و سرمایه 2252-0198 دی و بهمن 1399 شرکت نیکان رسانه بازار سرمایه
مجله بازاریاب بازارساز مرداد 1397 پرویز درگی
ماهنامه بازاریابی 2738-1735 تیر 1386 حسن نصیری قیداری
نشریه بازاریابی راهبردی اسفند 1393 اسماعیل شجاع
مجله بازخورد فروردین و اردیبهشت 1400 سعید ارکان زاده یزدی
ماهنامه بازی و اسباب بازی 2251-6778 اسفند 1399 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
دوماهنامه بازیافت صنعتی شهریور و مهر 1391 احمدعلی ساعت نیا
نشریه باستان پژوهی 2008-6652 بهار و تابستان 1388 شهرام زارع
نشریه باستان شناسی منظر دریایی مرداد 1396 رامین ادیبی
مجله باستان شناسی و تاریخ 1015-2830 1391 مرکز نشر دانشگاهی
ماهنامه باغبانی فروردین و اردیبهشت 1394 بهمن مرادی خامنه ای
ماهنامه باغدار 2228-5695 آذر 1395 روح الله میرزایی
فصلنامه بانک صادرات ایران پاییز 1389 بانک صادرات ایران
|
  • pISSN: 2228-5695
    ماهنامه علمی, تحلیلی و خبری علوم باغبانی و صنایع وابسته
    صاحب امتیاز و مدیرمسئول: روح الله میرزایی
    سردبیر: دکتر محمودرضا روزبان
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 109 (آذر 1395)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال