به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۵۷۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Current Medical Mycology 2423-3439 Mar 2023 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Journal of Current Oncology and Medical Sciences 2783-3127 Jun 2023 دکتر علی اکبر صمدانی
Journal of Current Ophthalmology 2452-2325 Jan-Mar 2023 انجمن چشم پزشکی ایران
Current Research in Medical Sciences 2538-6212 Spring-Summer 2023 دانشگاه علوم پزشکی بابل
DARU, Journal of Pharmaceutical Sciences 2008-2231 2012 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Dental Biomaterials 2383-3971 2018 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Dental Clinical and Experimental Journal 2423-7574 Dec 2018 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Dental Hypotheses 2155-8213 Apr-Jun 2023 دکتر جعفر کلاهی کازرانی
Journal of Dental Materials and Techniques 2322-4150 Spring 2023 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Dental Research Journal 2008-0255 Agu 2023 دکتر سید بهروز موسوی
Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects 2008-210X Spring 2023 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Journal of Dental School 4351-2645 Summer 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences 2345-6485 Sep 2023 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Journal of Dentomaxillofacil Radiology, Pathology and Surgery 2251-7847 Winter 2023 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Iranian Journal Of Dermatology 0021-082x Spring 2023 انجمن متخصصین بیماری های پوست ایران
Journal of Diabetes and Metabolic Disorders 2251-6581 2011 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Diabetes and Obesity 2008-6792 Summer 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Journal of Disaster and Emergency Research 2588-6150 Apr 2022 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Journal of Disease and Diagnosis 2717-3232 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Journal of Education and Health Promotion 2319-6440 Jul 2023 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
|
 • pISSN: 2423-3439 eISSN: 2423-3420
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  مدیر مسئول: دکتر محمدتقی هدایتی
  سردبیر: دکتر طاهره شکوهی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Mar 2023)
 • pISSN: 2383-3971
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا آذر
  سردبیر: دکتر باربد ضمیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (2018)
 • pISSN: 2008-0255
  ماهنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دکتر سید بهروز موسوی
  مدیر مسئول: دکتر عباسعلی خادمی
  سردبیر: دکتر نکیسا ترابی نیا
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیستم شماره 8 (Agu 2023)
 • pISSN: 2717-3232 eISSN: 2251-8304
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  مدیر مسئول: دکتر افسانه کرمستجی
  سردبیر: دکتر فرهاد قدیری صوفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Dec 2019)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال