فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۵۲۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects 2008-210X Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Journal of Dental School 4351-2645 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Dentistry 2345-6485 Jun 2020 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery 2251-7847 Winter 2019 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Iranian Journal Of Dermatology 0021-082x Summer 2020 انجمن متخصصین بیماری های پوست ایران
Journal of Diabetes and Metabolic Disorders 2251-6581 2011 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Diabetes and Obesity 2008-6792 Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Journal of Disaster and Emergency Research 2588-6150 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Educational Research in Medical Sciences 2252-0465 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Elderly Health Journal 2423-6179 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
International Electronic Journal of Medicine 2251-8304 2019 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Journal of Emergency Practice and Trauma 2383-4544 Summer-Autumn 2020 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
International Journal of Endocrinology and Metabolism 1726-913X Apr 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
International Journal of Enteric Pathogens 2345-3362 NOV 2019 دانشگاه علوم پزشکی البرز
Journal of Environmental Health and Sustainable Development 2476-6267 Mar 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Environmental Health Engineering and Management Journal 2423-3765 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Iranian Journal of Environmental Health Science and Engineering 2052-336X Autumn 2011 دانشگاه علوم پزشکی تهران
International Journal of Epidemiologic Research 2383-4366 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Evidence Based Care 2008-2487 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Journal of Evidence Based Health Policy, Management and Economics 2538-5070 Jun 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
|
 • pISSN: 2588-6150
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول: دکتر مسعود میرزایی
  سردبیر: دکتر محمدرضا خواجه امینیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (2020)
 • pISSN: 2423-6179
  دوفصلنامه پرستاری (پیراپزشکی) , سلامت سالمندی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدعلی مروتی شریف آباد
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (Dec 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال