فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۵۴۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Dental Biomaterials 2383-3971 2018 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Dental Clinical and Experimental Journal 2423-7574 Dec 2018 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Dental Hypotheses 2155-8213 Apr-Jun 2021 دکتر جعفر کلاهی کازرانی
Journal of Dental Materials and Techniques 2322-4150 Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Dental Research Journal 2008-0255 Sep 2021 دکتر سید امیر موسوی
Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects 2008-210X Summer 2021 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Journal of Dental School 4351-2645 Spring 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences 2345-6485 Sep 2021 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Journal of Dentomaxillofacil Radiology, Pathology and Surgery 2251-7847 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Iranian Journal Of Dermatology 0021-082x Spring 2021 انجمن متخصصین بیماری های پوست ایران
Journal of Diabetes and Metabolic Disorders 2251-6581 2011 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Diabetes and Obesity 2008-6792 Autumn 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Journal of Disaster and Emergency Research 2588-6150 Winter-Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Journal of Disease and Diagnosis 2717-3232 Jun 2021 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Educational Research in Medical Sciences 2252-0465 Jun 2021 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Elderly Health Journal 2423-6179 Jun 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Journal of Emergency Practice and Trauma 2383-4544 Summer-Autumn 2021 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
International Journal of Endocrinology and Metabolism 1726-913X Jul 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
International Journal of Enteric Pathogens 2345-3362 Nov 2020 دانشگاه علوم پزشکی البرز
Journal of Environmental Health and Sustainable Development 2476-6267 Sep 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
|
 • pISSN: 2383-3971
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا آذر
  سردبیر: دکتر باربد ضمیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (2018)
 • pISSN: 2008-0255
  ماهنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دکتر سید امیر موسوی
  مدیر مسئول: دکتر عباسعلی خادمی
  سردبیر: دکتر نکیسا ترابی نیا
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 8 (Sep 2021)
 • pISSN: 2717-3232 eISSN: 2251-8304
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  مدیر مسئول: دکتر افسانه کرمستجی
  سردبیر: دکتر حسام علیزاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Jun 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال