فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۵۴۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Dental Clinical and Experimental Journal 2423-7574 Dec 2018 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Dental Hypotheses 2155-8213 Mar 2020 دکتر جعفر کلاهی کازرانی
Journal of Dental Materials and Techniques 2322-4150 Winter 2021 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Dental Research Journal 2008-0255 April 2021 دکتر سید امیر موسوی
Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects 2008-210X Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Journal of Dental School 4351-2645 Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Dentistry 2345-6485 Dec 2020 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery 2251-7847 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Iranian Journal Of Dermatology 0021-082x Winter 2020 انجمن متخصصین بیماری های پوست ایران
Journal of Diabetes and Metabolic Disorders 2251-6581 2011 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Diabetes and Obesity 2008-6792 Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Journal of Disaster and Emergency Research 2588-6150 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Educational Research in Medical Sciences 2252-0465 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Elderly Health Journal 2423-6179 Dec 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
International Electronic Journal of Medicine 2717-3232 2019 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Journal of Emergency Practice and Trauma 2383-4544 Winter-Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
International Journal of Endocrinology and Metabolism 1726-913X Jan 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
International Journal of Enteric Pathogens 2345-3362 NOV 2019 دانشگاه علوم پزشکی البرز
Journal of Environmental Health and Sustainable Development 2476-6267 Mar 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Environmental Health Engineering and Management Journal 2423-3765 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
|
 • pISSN: 2588-6150
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول: دکتر مسعود میرزایی
  سردبیر: دکتر محمدرضا خواجه امینیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال