فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه صنایع

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Advanced Renewable Energy Research 2251-9408 2012
Journal of Advances in Industrial Engineering 2423-6896 Winter 2021 دانشگاه تهران
Journal of Applied Research on Industrial Engineering 2538-5100 Spring 2021 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
Journal of Industrial and Systems Engineering 1735-8272 Summer 2021 انجمن مهندسی صنایع ایران
International Journal of Industrial Engineering & Production Research 2008-4889 Sep 2021 دانشگاه علم و صنعت ایران
Journal of Industrial Engineering and Management Studies 2476-308X Summer-Autumn 2021 مرکز مطالعات مدیریت ایران
Journal of Optimization in Industrial Engineering 2251-9904 Winter and Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Journal of Quality Engineering and Production Optimization 2423-3781 Summer-Autumn 2020 دانشگاه شاهد
International Journal of Research in Industrial Engineering 1925-7805 Spring 2021 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
International Journal of Supply and Operations Management 2383-1359 Summer 2021 دانشگاه خوارزمی
فصلنامه ایده های نو در علوم و فناوری 2476-6496 بهار 1396 شرکت علم محوران آسمان
فصلنامه بهبود تابستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید 2008-4870 زمستان 1396 دانشگاه علم و صنعت ایران
فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت 2717-1361 تابستان 1400 دکتر حسین عزیزی نژاد
فصلنامه پژوهش های کاربردی در مهندسی صنایع بهار 1400 گلناز سادات صباغیان
پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع 2717-1353 تابستان 1400 دکتر حسین عزیزی نژاد
نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید 2345-2269 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه بوعلی سینا
نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات 2538-5097 بهار 1400 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
مجله توسعه تکنولوژی صنعتی 2676-5403 تابستان 1400 پژوهشکده توسعه تکنولوژی
نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران 0803-1026 اسفند 1388 دانشگاه تهران
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال