فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تربیت معلم

۱ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
رشد معلم بهمن 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
|
  • ماهنامه فرهنگی, مسائل اجتماعی
    صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
    مدیر مسئول: دکتر مسعود فیاضی
    سردبیر: سعیده باقری
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 327 (بهمن 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال