فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه بزهکاری و اعتیاد

۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
اصلاح و تربیت 2008-6784 بهمن و اسفند 1393 سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
ایران پاک تیر 1398 ستاد مبارزه با مواد مخدر
طب اعتیاد 2345-2285 بهار و تابستان 1395 دکتر حامد اختیاری
|
  • ماهنامه فرهنگی ,اجتماعی
    صاحب امتیاز: ستاد مبارزه با مواد مخدر
    مدیر مسئول: فرزین رحیم نظری
    سردبیر: شهریار عباسی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 138 (تیر 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال