فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مدیریت شهری

۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه تعالی خرداد و تیر 1396 عبدالمحمد رازانی
ماهنامه شهرداریها 1606-7495 بهمن و اسفند 1399 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
دو ماهنامه شهرنگار 1631-6927 پاییز 1399 سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
فصلنامه فرهنگ ایمنی پاییز و زمستان 1399 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
|
 • pISSN: 1631-6927
  دوماهنامه GIS و شهرسازی
  صاحب امتیاز: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر قائمی
  سردبیر: راما قلمبر دزفولی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 88 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال