فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فرهنگ و اقوام

۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فرهنگ عمومی دی 1391 دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی
فرهنگ مردم بهار و تابستان 1393 سیداحمد وکیلیان
|
  • ماهنامه فرهنگی, اجتماعی
    صاحب امتیاز: دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی
    مدیر مسئول: مهندس منصور واعظی
    سردبیر: دکتر شهریار زرشناس
    آخرین شماره ثبت شده: شماره 17 (دی 1391)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال