فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه محیط زیست

۲۰ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آب و محیط زیست 1028-3056 زمستان 1389 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
آویژه 2142-1735 تابستان 1390 انجمن طبیعت ایران
بازیافت صنعتی شهریور و مهر 1391 احمدعلی ساعت نیا
پیام سبز آذر و دی 1393 انجمن مهندسین فضای سبز ایران (ISLAP)
تحقیقات پیشرفته زیست محیطی اسفند 1388 شرکت تحقیقات پیشرفته (سهامی خاص)
جنگل و مرتع 1735-0093 بهار 1398 سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور
جهان سبز 2476-4027 اسفند 1395 انتشارات فنی ایران
حفاظت شکار و طبیعت 2345-2102 بهار 1397 دکتر حمیدرضا ناطقی مزینان
دانستنیهای هوای پاک شهریور 1382 شرکت کنترل کیفیت هوا
دانش طبیعت بهار و تابستان 1395 محمدرضا محمدی
دنیای وحش 1388 شرکت دنیانور گستر
راه سلامت، ایمنی و محیط زیست (رسام) 2251-7332 پاییز 1398 انجمن علمی بهداشت کار ایران
رشد آموزش جغرافیا پاییز 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
شکار و طبیعت 2383-0204 شهریور و مهر 1398 دکتر حمیدرضا ناطقی مزینان
شکار و ماهیگیری پاییز 1398 مهدی هروی
صنوبر زمستان 1398 مانیا شفاهی
مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست 2251-7537 زمستان 1393 موسسه پژوهشی پویندگان سبز
مهرآب دی 1393 مهندس خسرو رفیعی
موج سبز 1609-0934 پاییز و زمستان 1398 دکتر شهرام دادگر
هوزان 2476-3764 2018 دکتر ادریس حسین زاده
|
 • pISSN: 1028-3056
  فصلنامه فنی مهندسی, کلیات علوم, فرهنگی, اجتماعی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
  مدیر مسئول: مدیرعامل و رییس هیات مدیره
  سردبیر: مهندس مجید قنادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 78 (زمستان 1389)
 • pISSN: 2142-1735
  فصلنامه آموزشی, هنری, علمی, فرهنگی در زمینه محیط زیست
  صاحب امتیاز: انجمن طبیعت ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: اکرم ثابت جو
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 27 (تابستان 1390)
 • ماهنامه آموزشی, پژوهشی, تحلیلی و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسین فضای سبز ایران (ISLAP)
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا طاهری
  سردبیر: مهندس محمدجواد رحمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 118 (آذر و دی 1393)
 • pISSN: 1735-0093
  فصلنامه علمی, اجتماعی, اقتصادی
  صاحب امتیاز: سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدحسین رزاقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 116 (بهار 1398)
 • pISSN: 2476-4027
  ماهنامه محیط زیست و توسعه پایدار
  صاحب امتیاز: انتشارات فنی ایران
  مدیر مسئول: آرش قلمی فرد
  سردبیر: مرتضی تفرشی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (اسفند 1395)
 • ماهنامه علوم پایه
  صاحب امتیاز: شرکت دنیانور گستر
  مدیر مسئول: علی رنجبر
  سردبیر: معصومه هدایتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (1388)
 • فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مانیا شفاهی
  سردبیر: شورای نویسندگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (زمستان 1398)
 • ماهنامه خبری, مهندسی, آموزشی و پژوهشی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس خسرو رفیعی
  سردبیر: دکتر وحید علوی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 88 (دی 1393)
 • pISSN: 2476-3764
  دوماهنامه تخصصی محیط زیست
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر ادریس حسین زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 4 (2018)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال