فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه بازرگانی

۵ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iran Exports 8885-1016 Sept - Oct 2010 محمدرضا صمیمی تهرانی
ایپیک یولو دی 1397 موسسه مطبوعاتی پیمان
بازار و سرمایه 2252-0198 بهمن 1398 شرکت نیکان رسانه بازار سرمایه
تبلیغات بازرگانی 2383-109x اسفند 1398 فرناز صابری
نامه اتاق بازرگانی 1024-3011 آبان 1398 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران
|
 • pISSN: 8885-1016
  دوماهنامه اقتصادی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمدرضا صمیمی تهرانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 100 (Sept - Oct 2010)
 • ماهنامه فرهنگ, توریسم و اقتصاد بین الملل به زبان فارسی - ترکی
  صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیمان
  مدیر مسئول: دکتر سیدوحید پیمان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (دی 1397)
 • pISSN: 2252-0198
  ماهنامه
  صاحب امتیاز: شرکت نیکان رسانه بازار سرمایه
  مدیر مسئول: معراج نادری فصیح
  سردبیر: علی شریفی نیستانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 112 (بهمن 1398)
 • pISSN: 1024-3011
  ماهنامه اقتصادی
  صاحب امتیاز: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: علیرضا اشرف
  سردبیر: محمدصادق جنان صفت
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 8 (آبان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال