فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه انرژی

۹ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دو ماهنامه اقتصاد انرژی 1133-1563 آذر و دی 1397 انجمن اقتصاد انرژی ایران
ماهنامه انرژی خاورمیانه امروز 2423-3609 اسفند 1395 موسسه ارتباط گستران انرژی
نشریه بازاریابی راهبردی اسفند 1393 اسماعیل شجاع
بهسامان مرداد 1381 سازمان بهره وری انرژی ایران
ماهنامه تازه های انرژی 2008-4137 1394 مهندس امین فغفوری آذر
ماهنامه جهان انرژی 4102-1735 تیر 1386 امید میرچولی
نشریه دستاورد صنعت 2423-5768 خرداد و تیر 1400 سید مهدی آقایی
ماهنامه گستره انرژی 2008-2991 فروردین و اردیبهشت 1400 حمیدرضا محمدی
ماهنامه نفت و انرژی شهریور 1400 مهندس خشایار شکیبی
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال