فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه نساجی و پوشاک

۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه دنیای نساجی فروردین و اردیبهشت 1397 انجمن صنایع نساجی ایران
ماهنامه صنعت نساجی و پوشاک مهر 1400 مهندس جمشید بصیری
مجله علوم و تکنولوژی نساجی بهار و تابستان 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
ماهنامه نساجی امروز 1735-2177 مرداد 1400 مهندس سید شجاع الدین امامی رئوف
نشریه نساجی موفق شهریور 1400 امین مفتاحی
دو ماهنامه نساجی کهن شهریور 1400 مهندس بهنام قاسمی
ماهنامه کوک تیر 1396 غلامرضا صادق زاده
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال