فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه صنایع هوایی و هوانوردی

۵ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه پرواز 1683-6022 آبان 1390 علی اکبر کوکب زاده
نشریه پیک هوافضا 1735-5389 تابستان 1399 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ماهنامه صنایع هوافضا بهمن 1398 سازمان صنایع هوافضا
ماهنامه صنایع هوایی 1023-5981 تیر 1400 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
دو ماهنامه هواپیما 2008-2037 دی 1397 مسعود حبیبی قهرمان نژاد
|
 • pISSN: 1023-5981
  ماهنامه علمی - خبری - آموزشی
  صاحب امتیاز: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
  مدیر مسئول: افشین خواجه فرد
  سردبیر: مهندس علیرضا زارعان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 341 (تیر 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال