فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تاسیسات

۱۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پمپ پاییز و زمستان 1396 شرکت صنایع پمپ ایران (سهامی خاص)
پیام خانه تاسیسات یزدا آذر و دی 1392 مهندس رئوف کویلی
پیشگامان تاسیسات اسفند 1397 شرکت مبتکران سرمایش و گرمایش عصر امروز
تهویه مطبوع 1726-9431 اسفند 1398 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
تهویه و تاسیسات 2345-6345 دی 1398 شرکت تهویه تاسیسات امروز
تهویه و تبرید 1735-5648 فروردین 1399 مهندس محمدحسین دهقان
توسعه تاسیسات و تجهیزات 1735-0158 پاییز 1398 انجمن صنفی شرکت های پیمانکاری تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران
چیلر و برج خنک کن مهر 1398 مهندس خشایار شکیبی
راهنمای جامع صنعت تهویه و تاسیسات 2251-6778 بهمن 1393 مینا سازان یزدا
صنایع تبرید و تهویه مطبوع مهر 1397 شرکت مبتکران سرمایش و گرمایش عصر امروز
صنعت آسانسور 2251-6778 فروردین 1399 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
صنعت پمپ بهار و تابستان 1396 مهندس تقی رحیمیان مشهدی
صنعت تاسیسات اسفند 1398 مهندس سید مجتبی طباطبایی
صنعت تهویه مطبوع اسفند 1396 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
صنعت لوله 2251-6778 اسفند 1398 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
مبدل گرمایی 1735-7969 اسفند 1398 مهندس خشایار شکیبی
|
 • فصلنامه فنی, آموزشی در زمینه طراحی, تولید و بهره برداری انواع پمپ
  صاحب امتیاز: شرکت صنایع پمپ ایران (سهامی خاص)
  مدیر مسئول: دکتر میربیوک احقاقی
  سردبیر: مهندس سید بهزاد مبین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (پاییز و زمستان 1396)
 • pISSN: 1726-9431
  ماهنامه خبری ,تحلیلی, اطلاع رسانی, آموزشی, پژوهشی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
  مدیر مسئول و سردبیر: مهندس محمدحسین دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 203 (اسفند 1398)
 • pISSN: 2345-6345
  ماهنامه
  صاحب امتیاز: شرکت تهویه تاسیسات امروز
  مدیر مسئول: دکتر وحید وکیل الرعایا
  سردبیر: سید محمدرضا ناجیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 187 (دی 1398)
 • pISSN: 2251-6778
  ماهنامه خبری ,تحلیلی, اطلاع رسانی, آموزشی, پژوهشی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
  مدیر مسئول و سردبیر: مهندس محمدحسین دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 71 (فروردین 1399)
 • ماهنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
  مدیر مسئول: مهندس محمدحسین دهقان
  سردبیر: دکتر حامد ایزدفر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (اسفند 1396)
 • pISSN: 2251-6778
  ماهنامه تخصصی و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
  مدیر مسئول و سردبیر: مهندس محمدحسین دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 118 (اسفند 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال