فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه عکاسی

۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
حرفه: هنرمند زمستان 1398 موسسه مطبوعاتی حرفه هنرمند زمان نو
دوربین عکاسی 15 دی تا 15 بهمن 1391 مسعود امیرلویی
عکاسی خلاق تابستان، پاییز و زمستان 1390 افشین شاهرودی
عکس 1179-1021 پاییز و زمستان 1394 مسعود امیرلویی
عکس خبری اردیبهشت 1388 ناصر جواهری
عکسنامه 1393 دفتر پژوهش های فرهنگی
نور رویایی 2345 -2072 1396 رامین کاکاوند
|
 • فصلنامه هنرهای تصویری (عکاسی, نقاشی, هنرجدید و نویسنده)
  صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی حرفه هنرمند زمان نو
  مدیر مسئول: ایمان افسریان
  سردبیر: زیرنظر شورای نویسندگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 74 (زمستان 1398)
 • دوفصلنامه عکاسی
  صاحب امتیاز: دفتر پژوهش های فرهنگی
  مدیر مسئول و سردبیر: رعنا جوادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38-39 (1393)
 • pISSN: 2345 -2072
  دوفصلنامه آموزش عکاسی در ایران
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: رامین کاکاوند
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (1396)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال