فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه بهداشت و درمان

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۸۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص 2252-066x بهار 1399 انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
ماهنامه آموزش دندانپزشکی بهمن و اسفند 1384 دکتر بهزاد حسینی
ماهنامه اتاق سبز دی 1393
ماهنامه اخبار آزمایشگاهی اسفند 1396 و فروردین 1397 دکتر محمدرضا عابدی
ماهنامه ارتباط موفق خرداد 1386 موسسه مطبوعات اشراق جامعه
فصلنامه انجمن فیزیوتراپی ایران 1388 انجمن فیزیوتراپی ایران
ماهنامه ایما شهریور 1388 شیوا دیبادین
فصلنامه بهداشت پوست و مو پاییز 1389 دکتر پرویز طوسی
فصلنامه بهداشت جهان 0252-5365 تابستان 1389 مرکز نشر دانشگاهی
فصلنامه بهداشت خانواده 0252-5356 بهار 1399 انجمن سلامت خانواده ایران
فصلنامه بهداشت روان 8167-1735 بهار 1398 دکتر حسین عسگری
ماهنامه بهداشت روان و جامعه 2800-1735 1398 دکتر رضا رستمی
ماهنامه بهداشت زنان بهار 1394 دکتر الف نجم الهدی
فصلنامه بهورز 1735-8558 بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دو ماهنامه پرتو بصیر خرداد و تیر 1399 مرکز چشم پزشکی بصیر
مجله پرستار چشم فروردین 1396 دانشگاه علوم پزشکی تهران
ماهنامه پزشک 5256-1560 مرداد 1389 دکتر علیرضا مدرس
فصلنامه پزشک پنج ستاره زمستان 1384 دانشگاه علوم پزشکی ایران
ماهنامه پزشکان گیل آبان ، آذر و دی 1398 دکتر محمدتقی یحیی جوزی(مسعود جوزی)
مجله پزشکی امروز زنان پاییز و زمستان 1398 روشنک قطبی
|
 • ماهنامه اطلاع رسانی- آموزشی - پژوهشی و تحلیلی
  صاحب امتیاز: موسسه مطبوعات اشراق جامعه
  مدیر مسئول: بهروز اسلامی
  سردبیر: شهرام اسلامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (خرداد 1386)
 • pISSN: 1735-8558
  فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر غلامحسن خدایی
  سردبیر: دکتر سید کاظم فرهمند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 105 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال