فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه دام و طیور و آبزیان

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه اطلاعات مرغداری تیر 1389 مهندس علی حسینی
ماهنامه برزگر فروردین و اردیبهشت 1400 مهندس محمدرضا جمشیدی
مجله تازه های دام و طیور و آبزیان 1735-1561 بهمن و اسفند 1399 دکتر شعبانعلی کوهستانی
ماهنامه تازه های کشاورزی اسفند 1391 دکتر قاسم محمدی
دوماهنامه جهان دامپروری مهر و آبان 1391 دکتر احمد رحمانی
فصلنامه علمی چکاوک 9704-1028 بهار 1389 سازمان اقتصادی کوثر
فصلنامه خاور سبز بهار 1394 مهندس مسعود شکیباصفت
ماهنامه دام و کشت و صنعت 1735-0867 اردیبهشت 1400 مهندس ابوالقاسم گل باف
ماهنامه دامپرور ویژه نوروز 1400 دکتر انوشیروان خلعتبری
ماهنامه دامداران ایران فروردین و اردیبهشت 1400 اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی دامداران ایران
مجله دانش فرآوری خوراک زمستان 1399 شرکت خوراک پرداز هزاره نوین
فصلنامه دنیای آبزیان 1735-0840 بهار و تابستان 1397 دکتر شهرام دادگر
دو ماهنامه دنیای کشت و صنعت خرداد و تیر 1400 مهندس مهدی مسعودی
فصلنامه زئونوزها (بیماری های مشترک) 1735-8116 پاییز 1392 دکتر فریدون امینی
ماهنامه زراعت و دام بهمن و اسفند 1394 مهندس نوید نخعی
دو ماهنامه سبز زیست دی 1398 مهندس سید محمدرضا میرسهیل
ماهنامه سنبله 1024-3372 شهریور 1397 مهندس راییکا امین طاهری
نشریه سیمای دام، طیور و آبزیان فروردین و اردیبهشت 1399 مهندس هادی خوشبخت مهربانی
صنایع زیرساخت های کشاورزی، غذایی، دام و طیور (دامپروران) 1680-1350 فروردین و اردیبهشت 1400 نشرآوران اقتصاد سبز
ماهنامه صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان خرداد 1393 دکتر اسماعیل رهدار
|
  • pISSN: 1024-3372
    ماهنامه تحلیلی, علمی, فنی, کشاورزی و زیست محیطی
    صاحب امتیاز: مهندس راییکا امین طاهری
    مدیر مسئول و سردبیر: مهندس محمدعلی امین طاهری
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 263 (شهریور 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال