فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات ادبیات و زبان ها

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه آزما مهر 1399 ندا عابد
دو فصلنامه آموزش زبان و ادبیات 2008-5516 شش ماه اول و دوم 1397 دکتر بهرام طوسی
ماهنامه بین المللی آوین 1386 دکتر سید ضیاءالدین هاجری
فصلنامه اباختر تابستان 1397 محمدعلی مهدوی امیری
فصلنامه اشارات ایام 1735-7402 تابستان 1399 صدا و سیما
ماهنامه انشا و نویسندگی 2800-5539 دی 1399 سید حسین محمدی حسینی نژاد
نشریه ایرانشهر امروز تیر - مرداد و شهریور 1396 حسین موسوی بجنوردی
دو ماهنامه بخارا 1560-294x مهر و آبان 1399 علی دهباشی
فصلنامه پازند 1735-2290 بهار 1395 دکتر فاطمه نعیمی حشکوایی
ماهنامه تجربه نوروز 1399 کتایون بناساز
مجله جنگ هنر مس زمستان 1398 و نوروز 1399 سید علی میرافضلی
مجله خوانش زمستان 1395 بهناز صالحی
نشریه داستان خلاقانه ی سال (حیرت) آبان 1399 مجید خادم
فصلنامه زنده رود 1023-6023 بهار و تابستان 1398 حسام الدین نبوی نژاد
ماهنامه سروش خردسالان 2251-9629 شرکت انتشارات سروش
فصلنامه سفینه تبریز پاییز 1396 محمد طاهری خسروشاهی
ماهنامه عروسک سخنگو اردیبهشت و خرداد 1399 زهرا نعیمی
ماهنامه علم و ادب بهار 1393 دکتر سید یحیی عظیمی
فصلنامه میرداماد 2588-5243 تابستان و پاییز 1399 موسسه فرهنگی هنری میرداماد گرگان
نشریه نارنج بهار و تابستان 1396 افسون امینی
|
 • ماهنامه فرهنگی, مسائل اجتماعی, معلومات عمومی, ادبیات داستانی
  صاحب امتیاز: دکتر سید ضیاءالدین هاجری
  مدیر مسئول: دکتر فریدون عبدلی فرد
  سردبیر: احمد وکیلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 21 (1386)
 • pISSN: 1735-2290
  فصلنامه پژوهشی, آموزشی, اطلاع رسانی در زمینه علم زبان
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر فاطمه نعیمی حشکوایی
  سردبیر: دکتر سید مصطفی عاصی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (بهار 1395)
 • ماهنامه فرهنگی, اجتماعی, ادبی, هنری, معلومات عمومی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: کتایون بناساز
  سردبیر: مهدی یزدانی خرم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 68 (نوروز 1399)
 • pISSN: 2251-9629
  ماهنامه فرهنگی, ادبیات داستانی, شعر
  صاحب امتیاز: شرکت انتشارات سروش
  مدیر مسئول: ابراهیم شمشیری
  سردبیر: احمد شهدادی
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال