فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات ادبیات و زبان ها

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه آزما تیر 1400 ندا عابد
دو فصلنامه آموزش زبان و ادبیات 2008-5516 شش ماه اول و دوم 1397 دکتر بهرام طوسی
ماهنامه بین المللی آوین 1386 دکتر سید ضیاءالدین هاجری
فصلنامه اباختر تابستان 1397 محمدعلی مهدوی امیری
فصلنامه اشارات ایام 1735-7402 زمستان 1399 اداره کل پژوهش های اسلامی صدا و سیما
ماهنامه انشا و نویسندگی 2800-5539 مهر 1400 سید حسین محمدی حسینی نژاد
نشریه ایرانشهر امروز تیر - مرداد و شهریور 1396 حسین موسوی بجنوردی
دو ماهنامه بخارا 1560-294x مهر و آبان 1399 علی دهباشی
فصلنامه پازند 1735-2290 بهار 1395 دکتر فاطمه نعیمی حشکوایی
ماهنامه تجربه نوروز 1399 کتایون بناساز
مجله جنگ هنر مس بهار 1400 سید علی میرافضلی
مجله خوانش زمستان 1395 بهناز صالحی
نشریه داستان خلاقانه ی سال (حیرت) آبان 1399 مجید خادم
فصلنامه زنده رود 1023-6023 پاییز 1399 حسام الدین نبوی نژاد
فصلنامه سفینه تبریز پاییز 1396 محمد طاهری خسروشاهی
ماهنامه عروسک سخنگو اردیبهشت و خرداد 1399 زهرا نعیمی
ماهنامه علم و ادب بهار 1393 دکتر سید یحیی عظیمی
فصلنامه میرداماد 2588-5243 تابستان 1400 موسسه فرهنگی هنری میرداماد گرگان
نشریه نارنج بهار و تابستان 1396 افسون امینی
فصلنامه نقد و بررسی کتاب تهران تابستان 1400 هرمز همایون پور
|
 • ماهنامه فرهنگی, مسائل اجتماعی, معلومات عمومی, ادبیات داستانی
  صاحب امتیاز: دکتر سید ضیاءالدین هاجری
  مدیر مسئول: دکتر فریدون عبدلی فرد
  سردبیر: احمد وکیلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 21 (1386)
 • pISSN: 1735-2290
  فصلنامه پژوهشی, آموزشی, اطلاع رسانی در زمینه علم زبان
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر فاطمه نعیمی حشکوایی
  سردبیر: دکتر سید مصطفی عاصی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (بهار 1395)
 • ماهنامه فرهنگی, اجتماعی, ادبی, هنری, معلومات عمومی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: کتایون بناساز
  سردبیر: مهدی یزدانی خرم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 68 (نوروز 1399)
 • pISSN: 2588-5243
  فصلنامه حوزه علوم انسانی - مطالعات فرهنگی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری میرداماد گرگان
  مدیر مسئول و سردبیر: احمد خواجه نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 23 (تابستان 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال