فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات روابط عمومی، ارتباطات، رسانه

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه اطلاع 1025-0980 شهریور 1400 مهندس غلامرضا لایقی
ماهنامه پادنگ 6 ماهه دوم سال 1396 فاطمه عاطفی فرد
فصلنامه پارک فناوری پردیس بهار و تابستان 1398 پارک فناوری پردیس
ماهنامه تبلیغات بازرگانی 2383-109x شهریور 1400 فرناز صابری
دو ماهنامه تحقیقات روابط عمومی 1561-3704 بهمن 1399 الی فروردین 1400 هوشمند سفیدی
ماهنامه جشن کتاب 1766-1735 بهار 1387 آرش حجازی
ماهنامه جهان گستر آبان 1400 نسرین ابراهیمی ساعتی
نشریه جهان کتاب 1681-9705 تیر الی شهریور 1400 طلیعه خادمیان
ماهنامه چاپ و تبلیغات آبان 1398 محبوبه رضایی موید
ماهنامه خدمات پس از فروش 2322-567x آذر و دی 1396 شرکت جهان سبز
ماهنامه دانش تبلیغات 0573-2008 مرداد 1397 مهرداد بوستانچی صف سری
ماهنامه دنیای تمبر مهر و آبان 1398 محمدرضا عرب
ماهنامه راهنمای جامع صنعت تهویه و تاسیسات 2251-6778 بهمن 1393 مینا سازان یزدا
ماهنامه روابط عمومی بهمن و اسفند 1399 انجمن روابط عمومی ایران
فصلنامه روزنامه نگاری الکترونیک 4140-2476 پاییز 1399 محمد حسن اسدی طاری
دو هفته نامه سروش 9854-1021 دی 1398 شرکت انتشارات سروش
فصلنامه عصر ارتباطات پاییز 1391 انجمن علمی ارتباطات
ماهنامه مدیریت ارتباطات مهر 1400 موسسه مطبوعاتی دایره رنگی ایده آل
ماهنامه مدیریت رسانه 2423-4672 دی 1399 مهدی قمصریان
فصلنامه مطالعات افکار عمومی 2322-3642 زمستان 1394 موسسه خبری و اطلاع رسانی افق
|
 • pISSN: 9854-1021
  دوهفته نامه فرهنگی, سیاسی, اجتماعی
  صاحب امتیاز: شرکت انتشارات سروش
  مدیر مسئول: ابراهیم شمشیری
  سردبیر: علی سلیمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1684 (دی 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال