فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات حقوق و علوم سیاسی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی بهار و تابستان 1399 موسسه اطلاعات
فصلنامه اندیشمندان حقوق پاییز 1396 دکتر جواد علیزاده
هفته نامه اندیشه و راهبرد دی 1395 ماندانا شاه اویسی
دوماهنامه ایراس تیر 1396 موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
مجله بازاریابی سیاسی پاییز و زمستان 1399 دکتر نادر جعفری هفتخوانی
دو فصلنامه بررسی های حقوقی (مجله تخصصی حقوق اقتصادی) بهار و تابستان 1392 سازمان تعزیرات حکومتی
ماهنامه برهان اندیشه مهر 1399 سید امیرعلی ناقدی
ماهنامه پیام انقلاب تیر 1399 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
مجله تاملات رشد پاییز و زمستان 1399 دکتر سید مجتبی امامی
مجله حقوق بانکی 2322-2034 نیمسال دوم 1394- نیمسال اول 1395 گروه پژوهشی حقوق بانکی
مجله حقوق زنان 3674-1561 آبان و آذر 1394 اشرف گرامی زادگان
ماهنامه حقوق و اقتصاد خرداد 1394 شرکت کیان ابتکار آسیا
فصلنامه حقوق و مصلحت بهار 1390 کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماهنامه دادرسی مرداد و شهریور 1400 سازمان قضایی نیروهای مسلح
ماهنامه دادگستر خرداد و تیر 1391 حسن رحیمی
مجله حقوقی عدالت آرا 1735-4471 1394 موسسه مطالعات و خدمات حقوقی عدالت آرا
ماهنامه فرهنگ اسلامی دفتر نشر فرهنگ اسلامی
ماهنامه مشق فردا خرداد و تیر 1399 مهدی دریس پور
فصلنامه مطالعات آفریقا پاییز و زمستان 1389 وزارت امور خارجه
نامه هویت شهریور 1400 موسسه مطالعات ملی
|
 • گاهنامه ویژه مطالعات روسیه و آسیای مرکزی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
  مدیر مسئول: مهدی سنایی
  سردبیر: دکتر ماندانا تیشه یار
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (تیر 1396)
 • pISSN: 1735-4471
  دوفصلنامه حقوقی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و خدمات حقوقی عدالت آرا
  مدیر مسئول: دکتر محمدیار ارشدی
  سردبیر: دکتر علی یار ارشدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 23-24 (1394)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال