فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات اقوام، اقلیت های مذهبی

۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه پیمان 1735-0441 تابستان 1398 مهندس وارطان وارتانیان
دوماهنامه خبر یزدا 1735-5648 1389 عذرا ذبیحی
فصلنامه زریبار بهار و تابستان 1394 عادل محمدپور
دو ماهنامه گیله وا 1023-8735 مرداد 1399 محمد تقی پوراحمد جکتاجی
|
 • pISSN: 1735-5648
  دوماهنامه
  صاحب امتیاز: عذرا ذبیحی
  مدیر مسئول: صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
  سردبیر: نصرالله سرمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (1389)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال