فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف پ)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۵۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای 2228-5962 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ماهنامه پادنگ 6 ماهه دوم سال 1396 فاطمه عاطفی فرد
نشریه پادیر شهریور 1394 مهندس رضا سرهادی
فصلنامه پارک فناوری پردیس بهار و تابستان 1398 پارک فناوری پردیس
فصلنامه پازند 1735-2290 بهار 1395 دکتر فاطمه نعیمی حشکوایی
نشریه پاسخ پاییز و زمستان 1398 مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات
ماهنامه پاسدار اسلام مرداد 1399 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
نشریه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی 2717-0888 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست 2423-3846 زمستان 1396 انجمن متخصصان محیط زیست ایران
مجله پایش 1680-7626 مرداد و شهریور 1399 جهاد دانشگاهی
دو ماهنامه پایش سبک زندگی 4362-2423 پاییز و زمستان 1398 موسسه فرهنگی، هنری دین و معنویت آل یاسین
نشریه پترولوژی 2228-5210 بهار 1399 دانشگاه اصفهان
فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری 2322-4347 بهار 1399 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه پدافند غیر عامل و امنیت 1735-8671 بهار 1398 دانشکده علوم و فنون فارابی
فصلنامه پدافند غیرعامل تابستان 1399 دانشگاه جامع امام حسین
دو ماهنامه پرتو بصیر مرداد و شهریور 1399 مرکز چشم پزشکی بصیر
مجله پرتو وحی 2476-3284 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه مفید قم
ماهنامه پردازش تیر و مرداد 1399 فاطمه کاظمی
مجله پردازش سیگنال پیشرفته پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تبریز
فصلنامه پردازش علائم و داده ها 2538-4201 1399 پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی
|
 • pISSN: 1735-2290
  فصلنامه پژوهشی, آموزشی, اطلاع رسانی در زمینه علم زبان
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر فاطمه نعیمی حشکوایی
  سردبیر: دکتر سید مصطفی عاصی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (بهار 1395)
 • pISSN: 2228-5210 eISSN: 2322-2182
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر سید محسن طباطبایی منش
  سردبیر: دکتر قدرت ترابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال