فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف گ)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
گام های توسعه در آموزش پزشکی 2645-3525 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گاما 1735-1286 بهار 1394 امیر آقامحمدی
گذار مهر 1392 سید باقر ذکی اسکویی
گرافیک و چاپ زمستان 1387 بهرام عفراوی
گردشگر اردیبهشت و خرداد 1388 حمید عباسی بنهنگی
گردشگری 2008-5559 1392 محمدرضا رجبی
گردشگری خاورمیانه مهر 1388 مهدی داورزی
گردشگری شهری 2423-6926 زمستان 1398 دانشگاه تهران
گردشگری علم و فرهنگ 1397 دانشگاه علم و فرهنگ
گردشگری و توسعه بهار 1399 دانشگاه علم و فرهنگ
گردشگری و چشم انداز آینده 2228-6470 تابستان 1393 موسسه آموزش عالی قشم
گزارش 1021-450X خرداد، تیر و مرداد 1397 مهندس ابوالقاسم گلباف
گزارش بورس اسفند 1396 بهزاد رنجبر پیرستی
گزارش زبان فارسی آذر 1398 مهندس محمدحسین دهقان
گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس 1735-0549 پاییز 1398 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
گزارش موسیقی اسفند 1397 - فروردین 1398 موسسه فرهنگی موسیقی ارغنون
گزارش میراث بهار و تابستان 1396 مرکز پژوهشی میراث مکتوب
گزیده ای از تازه های پزشکی (بیماریهای داخلی و کودکان) 1024-865X بهمن 1397 فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
گزیده ای از تازه های پزشکی (جراحی عمومی و تخصصی) 1024-865x آذر 1398 فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
گزیده دنیای سرامیک 2423-6993 اسفند 1398 مجید محصصیان
|
 • pISSN: 1735-1286
  فصلنامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: امیر آقامحمدی
  سردبیر: احمد شریعتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (بهار 1394)
 • pISSN: 2008-5559
  دوماهنامه فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمدرضا رجبی
  سردبیر: محسن دل شکیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (1392)
 • pISSN: 2423-6926 eISSN: 2423-6918
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر کرامت الله زیاری
  سردبیر: دکتر احمد پوراحمد
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال