فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ی)

۱۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
یاد بهار و تابستان 1397 بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران
یاد یاران تیر 1383 بنیاد شهید انقلاب اسلامی
یادمان آذر و دی 1388 شرکت یادمان سازه
یاران امین فروردین تا شهریور 1393 موسسه فرهنگی هنری یاران امین جوان
یافته 1563-0773 بهار 1398 دانشگاه علوم پزشکی لرستان
یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 2322-4096 پاییز و زمستان 1397 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
یافته های نوین در زمین شناسی بهار و تابستان 1398 دانشگاه خوارزمی
یافته های نوین در علوم زیستی 2423-6330 تابستان 1398 دانشگاه خوارزمی
یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 2228-5873 بهار و تابستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
یافته های نوین کشاورزی 1735-8353 پاییز 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
یاقوت وطن مرداد 1392 مهندس احمد طبقچی
یاکریم پاییز 1388 دکتر امیر خیرخواه
یزد امروز موسسه ریحانه الرسول
یزد و یزدی ها 2251-6662 پاییز 1397 الهه دهقان
یوگا پیام مهر زمستان 1387 دکتر ساعد احمدی
یک هفتم نیمه اول خرداد 1382 فرهاد جعفری
|
 • فصلنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران
  مدیر مسئول: حجت الاسلام عبدالحمید معادیخواه
  سردبیر: ابوالفضل شکوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 127-128 (بهار و تابستان 1397)
 • ماهنامه فرهنگی, مسائل اجتماعی
  صاحب امتیاز: بنیاد شهید انقلاب اسلامی
  مدیر مسئول: محمدحسن رحیمیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (تیر 1383)
 • دوماهنامه فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: شرکت یادمان سازه
  مدیر مسئول: سیدحسین هادیانی
  سردبیر: سوسن اصغری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (آذر و دی 1388)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: دکتر امیر خیرخواه
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر پردیس روزبه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 8 (پاییز 1388)
 • هفته نامه
  صاحب امتیاز: موسسه ریحانه الرسول
  مدیر مسئول: دکتر محمد فاضلی
 • pISSN: 2251-6662
  فصلنامه فرهنگ - اقتصادی, اطلاع رسانی , خبری و تحلیلی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: الهه دهقان
  سردبیر: اعظم دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (پاییز 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال