فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۲۲۱ تا ۲۴۰ از ۲۶۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مهندسی شیمی ایران 1735-5400 اسفند 1397 انجمن مهندسی شیمی ایران
مهندسی صنایع 2423-6896 پاییز 1397 دانشگاه تهران
مهندسی صنایع و مدیریت شریف 1028-7167 بهار و تابستان 1398 دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی عمران شریف 1028-7167 تابستان 1398 دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی عمران فردوسی 2008-7454 بهار 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مهندسی عمران مدرس 2476-6763 1398 دانشگاه تربیت مدرس
مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر 2588-2988 خرداد و تیر 1398 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز 2008-7918 تابستان 1398 دانشگاه تبریز
مهندسی فناوری اطلاعات مکانی 2008-9635 تابستان 1398 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهندسی گاز ایران 2588-5251 شهریور 1398 انجمن مهندسی گاز ایران
مهندسی متالورژی 1563-1745 بهار 1398 انجمن مهندسین متالورژی ایران
مهندسی متالورژی و مواد 2008-7462 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مهندسی معدن 1735-7616 بهار 1398 انجمن مهندسی معدن ایران
مهندسی منابع معدنی 2538-5143 تابستان 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی
مهندسی مکانیک 1605-9719 فروردین و اردیبهشت 1398 انجمن مهندسان مکانیک ایران
مهندسی مکانیک 2228-5148 پاییز 1398 دانشگاه تبریز
مهندسی مکانیک امیرکبیر 2008-6032 خرداد و تیر 1398 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهندسی مکانیک ایران 2538-4775 بهار 1398 انجمن مهندسان مکانیک ایران
مهندسی مکانیک شریف 1028-7167 مرداد 1398 دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی مکانیک مدرس 1027-5940 مهر 1398 دانشگاه تربیت مدرس
|
 • pISSN: 1735-5400
  دوماهنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی شیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر وحید تقی خانی
  سردبیر: دکتر سیدجلال الدین شایگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 101 (اسفند 1397)
 • pISSN: 2476-6763 eISSN: 2476-6763
  دوماهنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر فرهاد دانشجو
  سردبیر: دکتر مسعود قدسیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال نوزدهم شماره 3 (1398)
 • pISSN: 2588-5251 eISSN: 2588-5251
  دوفصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی گاز ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین
  سردبیر: دکتر رضا مسیبی بهبهانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (شهریور 1398)
 • pISSN: 1563-1745
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسین متالورژی ایران
  مدیر مسئول: دکتر پرویز دوامی
  سردبیر: دکتر محمود نیلی احمدآبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 73 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-7616 eISSN: 2676-4482
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی معدن ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی ایران نژاد
  سردبیر: دکتر محمود عبدالهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 42 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال