فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۲۲۱ تا ۲۴۰ از ۲۸۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه مدیریت زنجیره تامین 2008-9198 بهار 1399 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه مدیریت مهندسی و رایانش نرم 2538-2675 بهار و تابستان 1398 دانشگاه قم
نشریه مصالح و سازه های بتنی 2538-5828 بهار و تابستان 1399 انجمن علمی بتن ایران
فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ 2251-7278 بهار 1399 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
فصلنامه مطالعات عمران شهری 2588-4735 پاییز 1398 دکتر پاکزاد آزادخانی
نشریه منابع آب و توسعه 2345-5012 بهار 1395 مهندس سعیده احمدی
نشریه منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) 1398 انجمن رمز ایران
مجله مهندسی برق 2008-7799 تابستان 1399 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مجله مهندسی برق و الکترونیک ایران 1735-7152 بهار 1399 دکتر حسن غفوری فرد
نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران 1682-3745 بهار 1399 جهاد دانشگاهی
فصلنامه مهندسی پزشکی زیستی 2008-5869 زمستان 1398 انجمن مهندسی پزشکی ایران
فصلنامه مهندسی ترافیک 2322-1143 سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
فصلنامه مهندسی تصمیم تابستان 1398 دانشگاه خوارزمی
نشریه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی 2322-3111 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی شاهرود
فصلنامه مهندسی حمل و نقل 2008-6598 تابستان 1399 انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
دو فصلنامه مهندسی دریا 1735-7608 بهار و تابستان 1399 انجمن مهندسی دریایی ایران
مجله مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل 2423-5350 بهار 1399 دانشگاه سمنان
مجله مهندسی ساخت و تولید ایران 2476-504X اسفند 1398 انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
فصلنامه مهندسی سازه و ساخت 2476-3977 پاییز 1398 انجمن مهندسی سازه ایران
نشریه مهندسی شناورهای تندرو 2423-3668 بهار و تابستان 1398 دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
|
 • pISSN: 2322-1143
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  مدیر مسئول: مهندس یوسف حجت
  سردبیر: مهندس وهاب میزانی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 0 (پیاپی 79)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال