به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ح)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۶۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه حضور تابستان 1397 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
نشریه حفاظت از بافتهای تاریخی تابستان 1399 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان 3462-2476 بهار و تابستان 1402 دانشگاه گنبد کاووس
فصلنامه حفاظت شکار و طبیعت 2345-2102 بهار 1397 دکتر حمیدرضا ناطقی مزینان
فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک 2251-7480 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ماهنامه حفاظت و ایمنی مهر 1389 موسسه فرا رسانه جامع صنعت نما آسیا
نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی 2383-1812 بهار و تابستان 1397 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نشریه حفاظت و ساختمان 2008-207x شهریور و مهر 1398 فرشید نوروزخانی
نشریه حقوق اداری 2383-1863 تابستان 1402 مرکز آموزش مدیریت دولتی
نشریه حقوق اساسی 174x-1735 بهار و تابستان 1399 دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی
فصلنامه حقوق اسلامی 1735-3270 تابستان 1402 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
مجله حقوق بانکی 2322-2034 نیمسال دوم 1396 گروه پژوهشی حقوق بانکی
نشریه حقوق بشر بهار و تابستان 1401 دانشگاه مفید قم
نشریه حقوق بشر و شهروندی پاییز و زمستان 1400 دانشگاه امام صادق
فصلنامه حقوق پزشکی 2008-4390 پاییز و زمستان 1401 دکتر محمود عباسی
نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید) 2423-4656 بهار و تابستان 1402 دانشگاه مفید قم
مجله حقوق خصوصی 2008-840X پاییز و زمستان 1401 دانشگاه تهران
نشریه حقوق داوری 2645-6427 شهریور 1402 دکتر شاپور فرهنگ پور
نشریه حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات بهار و تابستان 1400 دکتر عباس اسدی
نشریه حقوق زنان 3674-1561 بهار 1402 اشرف گرامی زادگان
|
 • فصلنامه فرهنگی, سیاسی, اجتماعی, هنری
  صاحب امتیاز: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر حمید انصاری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 105 (تابستان 1397)
 • pISSN: 2383-1863
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز آموزش مدیریت دولتی
  مدیر مسئول: دکتر سید محسن میری
  سردبیر: دکتر محمدرضا ویژه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (تابستان 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال