فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فقه و حقوق

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۸۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان 2645-5765 پاییز 1397 دکتر حمید صمدی فرد
پژوهشنامه حقوق اسلامی 2251-9858 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه امام صادق (ع)
پژوهشنامه حقوق کیفری 2322-2328 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه گیلان
پژوهشهای حقوق تجارت بین الملل 2423-351x پاییز 1396 دکتر حسین قربانیان
پژوهشهای حقوقی 1682-9220 پاییز 1398 موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
پژوهشهای فقهی زنان و خانواده پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
تا اجتهاد بهار و تابستان 1396 دکتر سیدعلی شبیری زنجانی
تامل پاییز و زمستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
تحقیقات حقوقی 1024-0772 زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
تحقیقات حقوقی قانون یار 2645-6494 پاییز و زمستان 1397 دکتر بهنام اسدی
تحقیقات حقوقی معاهده 2588-6894 پاییز 1397 دکتر رضا شیران خراسانی
تعالی حقوق پاییز 1397 دادسرای عمومی و انقلاب تهران
جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 زمستان 1398 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شعبه خراسان رضوی
حقوق اداری 2383-1863 پاییز 1398 مرکز آموزش مدیریت دولتی
حقوق اساسی 174x-1735 بهار و تابستان 1397 دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی
حقوق اسلامی 1735-3270 پاییز 1398 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق بشر بهار و تابستان 1398 دانشگاه مفید قم
حقوق بشر و شهروندی بهار و تابستان 1395 دانشگاه امام صادق (ع)
حقوق تطبیقی (نامه مفید) 2423-4656 بهارو تابستان 1398 دانشگاه مفید قم
حقوق خصوصی 2008-840X بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 1682-9220
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
  مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
  سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (پاییز 1398)
 • دوفصلنامه علمی-پژوهشی حوزوی
  صاحب امتیاز: دکتر سیدعلی شبیری زنجانی
  مدیر مسئول: سیدعلی شبیری
  سردبیر: دکتر ابوالقاسم مقیمی حاجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (بهار و تابستان 1396)
 • دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر جواد رقوی
  سردبیر: دکتر حمید حسین نژادمحمدآبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 1024-0772
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر گودرز افتخارجهرمی
  سردبیر: دکتر منصور امینی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 88 (زمستان 1398)
 • فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دادسرای عمومی و انقلاب تهران
  مدیر مسئول: عباس جعفری دولت آبادی
  سردبیر: دکتر لیلاسادات اسدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (پاییز 1397)
 • pISSN: 2383-1863
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز آموزش مدیریت دولتی
  مدیر مسئول: دکتر زهرا احمدی پور
  سردبیر: دکتر محمدرضا ویژه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-3270
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر رشاد
  سردبیر: دکتر عبدالحسین شیروی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-840X eISSN: 2423-6209
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا محمدرضایی
  سردبیر: دکتر عبدالحسین شیروی خوزانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (بهار و تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال