فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۸۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Chemical Methodologies 2645-7776 May-Jun 2020 دکتر سامی سجادی فر
Journal of Chemical Reviews 2676-6868 Spring 2020
Journal of the Iranian Chemical Society (JICS) 1735-207X December 2011 انجمن شیمی ایران
Communications in Combinatorics and Optimization 2538-2128 Winter and Spring 2020 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
communications in catalysis 2588-5006 Summer - Autumn 2018 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Computational Methods for Differential Equations 2345-3982 Winter 2020 دانشگاه تبریز
Journal of Computational Statistics and Modeling 2676-5926 Spring-Summer 2019 دانشگاه علامه طباطبایی
Control and Optimization in Applied Mathematics 2383-3130 Winter-Spring 2019 دانشگاه پیام نور
Iranian Journal of Earth Sciences 2008-8779 Jan 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
Journal of Earth, Environment and Health Sciences 2423-7752 Jul-Sep 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Iranica Journal of Energy & Environment 2079-2115 Winter 2020 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
International Journal Of Environmental Research 1735-6865 Autumn 2016 دانشگاه تهران
Iranian journal of fuzzy systems 1735-0654 Mar-Apr 2020 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Journal of Genetic Resources 2423-4257 winter-spring 2020 دانشگاه مازندران
Geopersia 2228-7817 2019 دانشگاه تهران
Global Analysis and Discrete Mathematics Winter and Spring 2020 دانشگاه دامغان
Global Journal of Environmental Science and Management 2383-3572 Summer 2020 دکتر جعفر نوری
Human, Health and halal Metrics winter-spring 2020 مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران
Iranian Journal of Ichthyology 2383-1561 Dec 2019 انجمن ماهی شناسی ایران
International Journal of Industrial Mathematics 2008-5621 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
|
 • pISSN: 2588-5006
  دوفصلنامه علوم پایه و شیمی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  مدیر مسئول: دکتر محمد قلعه اسدی
  سردبیر: دکتر ذوالفقار رضوانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Summer - Autumn 2018)
 • pISSN: 2008-8779 eISSN: 2228-785X
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
  مدیر مسئول: دکتر حبیب ملایی
  سردبیر: دکتر رحیم دبیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (Jan 2020)
 • pISSN: 2228-7817 eISSN: 2228-7825
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر حسین رحیم پور
  سردبیر: دکتر ابراهیم قاسمی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (2019)
 • دوفصلنامه علوم پایه - مطالعات میان رشته ای
  صاحب امتیاز: مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر بهروز جنت
  سردبیر: دکتر نفیسه صادقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (winter-spring 2020)
 • pISSN: 2383-1561 eISSN: 2383-0964
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ماهی شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر یزدان کیوانی
  سردبیر: دکتر حمیدرضا اسماعیلی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (Dec 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال