فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف م)

ردیف ۴۸۱ تا ۴۹۴ از ۴۹۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
میثاق با کوثر پاییز 1397 موسسه خیریه الزهرا
میثاق مدیران تیر 1389 علی مقصود
میراث شهاب 1029-4783 بهار 1398 دکتر سیدمحمود مرعشی نجفی
میراث طاها پاییز و زمستان 1398 موسسه علمی تحقیقی مکتب نرجس (س)
میراث علمی اسلام و ایران 2322-3669 پاییز و زمستان 1397 مرکز پژوهشی میراث مکتوب
میراث و گردشگری 2008-871x اسفند 1396 جهاد دانشگاهی
میرداماد 2588-5243 تابستان 1397 موسسه فرهنگی میرداماد گرگان
میقات خرداد 1391 کمیته امداد امام خمینی
میقات الحج 1396 حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت پژوهشکده حج و زیارت
میقات حج 2538-1741 پاییز 1398 حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت پژوهشکده حج و زیارت
میکروب شناسی پزشکی ایران 1735-8612 مهر و آبان 1398 انجمن علمی میکروب شناسی پزشکی ایران
میکروب شناسی مواد غذایی 2345-539x زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
میکروبیولوژی دامپزشکی 2251-8851 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی 2476-3543 تابستان 1398 انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند
|
 • فصلنامه فرهنگی, اجتماعی, خانواده, جوانان, ورزشی
  صاحب امتیاز: موسسه خیریه الزهرا
  مدیر مسئول: سیدحسن امامی
  سردبیر: فاطمه مرتضوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (پاییز 1397)
 • pISSN: 1029-4783
  فصلنامه کتابشناسی و نسخه شناسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر سیدمحمود مرعشی نجفی
  سردبیر: محمود طیار مراغی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 95 (بهار 1398)
 • دوفصلنامه به زبان انگلیسی, عربی
  صاحب امتیاز: موسسه علمی تحقیقی مکتب نرجس (س)
  مدیر مسئول: دکتر اعظم رحمت آبادی
  سردبیر: زهرا طهرانیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (پاییز و زمستان 1398)
 • pISSN: 2588-5243
  فصلنامه فرهنگی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی میرداماد گرگان
  مدیر مسئول و سردبیر: احمد خواجه نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (تابستان 1397)
 • دوفصلنامه اجتماعی, سیاسی, فرهنگی به زبان عربی
  صاحب امتیاز: حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت پژوهشکده حج و زیارت
  مدیر مسئول: سیدعلی قاضی عسکر
  سردبیر: محمدعلی مقدادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (1396)
 • pISSN: 2538-1741
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت پژوهشکده حج و زیارت
  مدیر مسئول: دکتر سیدعلی قاضی عسکر
  سردبیر: دکتر سیدمهدی علیزاده موسوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 109 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال