فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ب)

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه بهداشت پوست و مو پاییز 1389 دکتر پرویز طوسی
فصلنامه بهداشت جهان 0252-5365 تابستان 1389 مرکز نشر دانشگاهی
فصلنامه بهداشت خانواده 0252-5356 بهار 1399 انجمن سلامت خانواده ایران
فصلنامه بهداشت در عرصه 2322-5130 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فصلنامه بهداشت روان 8167-1735 بهار 1398 دکتر حسین عسگری
ماهنامه بهداشت روان و جامعه 2800-1735 1398 دکتر رضا رستمی
ماهنامه بهداشت زنان بهار 1394 دکتر الف نجم الهدی
مجله بهداشت و ایمنی کار 2251-807x بهار 1399 انجمن علمی بهداشت کار ایران
فصلنامه بهداشت و توسعه 2322-1380 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت 2643-2588 بهمن 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
فصلنامه بهره برداری و پرورش آبزیان 2345-427x پاییز 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دو فصلنامه بهساز انرژی پاییز و زمستان 1385 مهندس محمدعلی شریعتمداری
بهسامان مرداد 1381 سازمان بهره وری انرژی ایران
فصلنامه بهورز 1735-8558 بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ماهنامه بهکام 1681-8970 خرداد 1389 موسسه فرهنگی هنری سرواد
ماهنامه بورس اسفند 1398 و فروردین 1399 بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام)
فصلنامه بورس اوراق بهادار 5431-2228 زمستان 1398 سازمان بورس و اوراق بهادار
ماهنامه بورس و بانک فروردین 1399 نعمت الله شهبازی
ماهنامه بورس کالا اسفند 1392
فصلنامه بوم 2345-4857 بهار و تابستان 1396 امیر حمزه ثقفی
|
 • pISSN: 1735-8558
  فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر غلامحسن خدایی
  سردبیر: دکتر سید کاظم فرهمند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 105 (بهار 1399)
 • pISSN: 1681-8970
  ماهنامه تخصصی صنایع غذایی ایران به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری سرواد
  مدیر مسئول: ناهید ایمانی تهرانی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 130 (خرداد 1389)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال