فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ع)

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۳۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه علوم و فناوری نساجی 2151-7162 پاییز 1398 موسسه نساجی امروز
مجله علوم و فناوری های پدافند نوین 2228-5865 زمستان 1399 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه علوم و فناوری کامپوزیت 2383-3823 زمستان 1399 دانشگاه علم و صنعت ایران
نشریه علوم و فنون ایمنی ایران 2423-4338 بهار 1395 انجمن علوم و فنون ایمنی ایران
مجله علوم و فنون باغبانی ایران 1680-7154 پاییز 1398 انجمن علوم باغبانی ایران
فصلنامه علوم و فنون بسته بندی 2228-6675 زمستان 1399 دانشگاه جامع امام حسین
مجله علوم و فنون دریایی 2008-8965 زمستان 1398 انجمن علوم و فنون دریایی ایران
نشریه علوم و فنون زنبور عسل ایران 2476-6666 پاییز و زمستان 1398 انجمن علمی زنبور عسل ایران
نشریه علوم و فنون شیلات 2322-5513 پاییز 1399 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه علوم و فنون مدیریت اطلاعات 2476-6658 زمستان 1399 دانشگاه قم
فصلنامه علوم و فنون مرزی 2538-4090 زمستان 1399 دانشگاه علوم انتظامی امین
نشریه علوم و فنون منابع طبیعی بهار و تابستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
فصلنامه علوم و فنون نظامی 2008-191X پاییز 1399 دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری 2322-102x زمستان 1399 انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
مجله علوم و فنون هسته ای 1735-1871 بهار 1400 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
مجله علوم و فنون هوایی تابستان 1390 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب 2588-3941 زمستان 1399 انجمن آب و فاضلاب ایران
مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران 2008-9554 زمستان 1399 انجمن آبخیزداری ایران
فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری 2588-5952 زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
نشریه علوم و مهندسی جداسازی 2008-3963 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شهید باهنر کرمان
|
 • pISSN: 2008-191X eISSN: 2676-4520
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین ولی وندزمانی
  سردبیر: دکتر فرهاد جاویدراد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال